[Kuva / Image: Arttu Merimaa]


[27.8.2009 - 5.9.2009] TYÖPAJA / WORKSHOP
[29.8.2009 - 3.10.2009] NÄYTTELY / EXHIBITION

As a part of Media Facades -Festival:
KALLION 25. TUNTI / 25th hour of kallio

Alkovi (galleria) osallistui Media Facades -festivaaliin kutsumalla ryhmän liikkuvan kuvan tekijöitä työskentelemään viikonlopun ajaksi Kallion kaupunginosan alueelle. Tämän videoprosessin tarkoituksena oli tarkkailla kaupunkitilaa sosiaalisena paikkana, poliittisena kenttänä, mediatilana ja urbaanina rakennelmana. Teosten tuottaminen viikonlopun nopealla aikataululla rohkaisi taiteilijoita reagoimaan intuitiivisesti kaupunkiympäristöön ja tarttumaan välittömiin kokemuksiin. Kaupunki toimi paitsi teosten lähtökohtana myös lavana tai lavasteena ja kaupungin asukkaat sekä katsojina että myös materiaalina teoksille. Vaikka teosten toteutus tapahtui vain muutaman päivän sisällä, oli prosessi pantu jo käytiin kesän aikana useissa keskustelutapaamisissa ryhmän kesken. Keskustelut sivusivat kaupunkitilan olemuksen tarkastelua ja kaupunkikulttuuria, paikkasidonnaisuutta taiteessa, taiteen sosiaalisia ulottuvuuksia, liikkuvaa kuvaa mediana. Lähtökohtanamme on ollut käsitellä taiteen tekemistä myös avoimena ja yhteisenä luovana prosessina, jossa ajatuksen vaihto on vapaata ja aiheet voivat sekoittua keskenään.

Alkovi (gallery) participated in Media Facades -festival by inviting artists working with moving image to produce pieces in Kallio during a weekend. This process was meant to explore the city space as a social place, political field, media environment and as a urban construction. The pieces and project have been fueled by discussons and meetings with the group.


Viikonlopun aikana oli mukana vaatteidenvaihtoa, "jäniksenä" ihmisten matkassa liikkumista,mainoksia, arkkitehtuuria, internet kuvamateriaalia, puita ja muita liikkuvan kuva kautta ilmaistuja visualisointeja. TheNeverland.fi -projekti etsi uusia näkökulmia maahanmuuttokeskusteluun keskustelu järjestettin Sörnäisten metroasemalla, keskustelusta esilllä dokumentaatiotraileri.

During the workshop group made all kinds of works about about city environment, for example The Neverland.fi project searched for new viewpoints to the dicussion about immigration and organized discussion at Sörnäinen metro station. The works involved clothes swapping, "travelling with strangers", internet fused imaginary, architecture, life of trees, adverts, sexuality and reserch among other things.KALLION 25. TUNTI taiteilijat: / Artists of 25th hour of Kallio: Maria Candia, Miina Hujala, Mikko Keskiivari,Hannele Kirjavainen, Mari Keski-Korsu, Kalle Kuisma, Arttu Merimaa, Sari Palosaari,Kristiina Puukari, Johanna Raekallio, Sari Tervaniemi, Tytti Viljanen, Eero Yli-Vakkuri

LINKIT TEOKSIIN/ LINKS TO THE WORKS :

Mari Keski-Korsu: Pihapuu (02:26)
Maria Candia: Megatron´s Reality World - Arvo (~1:00)
Kalle Kuisma, Kristiina Puukari, Hannele Kirjavainen ja Kris & Nico (06:47)
Maria Candia: Megatron´s Reality World - Jäljet (~1:00)
Mikko Keskiivari: Jänis/Hare (27 min)
Maria Candia: Megatron´s Reality World - Cityjänis (~1:00)
Eero Yli-Vakkuri: Galleria Keidas (04:26)
Maria Candia: Megatron´s Reality World - Luomu
Johanna Raekallio, JP Kaljonen ja Ilmari Helin: The Neverland.fi -keskustelu
Keskustelemassa: Ilmari, Hanna, Jalia, Jarkko,
Linda, Mikko, Noora ja Ville
Maria Candia: Megatron´s Reality World - Maahanmuutto (~1:00)
Sari Tervaniemi: Joy (06:43)
Maria Candia: Megatron´s Reality World - Sekakäyttäjäbeibe (~1:00)
Miina Hujala: Almost 24 hours of Väinö Tanner Statue (05:48)
Maria Candia: Megatron´s Reality World - Tutkimustulos (~1:00)
Arttu Merimaa: Fake Sasquatch (00:59)
Maria Candia: Megatron´s Reality World - Asfalttiviidakko (~1:00)
Sari Palosaari: Urban Tectonics (02:03)
Maria Candia: Megatron´s Reality World - Elämystehdas (~1:00)
Tytti Viljanen: Hetkinen (04:00)
Maria Candia: Megatron´s Reality World - Hetkinen (~1:00)
Eero Yli-Vakkuri: Luomu/Bio/Organic, fin/eng/ger (01:55 x 3)Yhteistyössä mediakulttuuriyhdistys m-cultin kanssa.In collaboration with m-cult Media Art organization. More info about the festival: www.mediafacades.eu

Projekti jatkui myös Alkovissa esiintyvien taiteilijoiden haastatteluina / Projects continued also thru the interviews of artists showing at Alkovi : Aino Louhi, Wild-berry Postcard from Self-Employed Tourists, Kukka Ranta & Laura Lehtinen