[Kuva / Image:Ranta & Lehtinen]


[10.2.2012 –26.2.2012]
CONTEMPORARY TRASH | SARJA / SERIES
KUKKA RANTA & LAURA LEHTINENOsana Alkovin Contemporary Trash -näyttelysarjaa taiteilijapari Kukka Ranta ja Laura Lehtinen kiinnittivät huomionsa kaupunkitilan "eläviin roskiin". Taiteilijoiden tarkastelun kohteena oli Helsingin kansanosa, jonka yksityiset asunnonomistajat kokevat rasitteeksi, ja jota ei haluta nähdä omassa elinympäristössä.
"Tuloerot syvenevät, tukijärjestelmät ovat riittämättömiä, velkataakat ajavat lapsiperheitä asunnottomuuteen ja leipäjonot pitenevät entisestään. Myös kerjääminen on palannut katukuvaan. Ihmiset eivät ole roskia, heitä ei voi lakaista piiloon. Köyhyys on seurausta tuloeroja kasvattavasta politiikasta."

Perjantaina 10.2.2012 klo 12 -14 Hurstin leipäjonon vieressä Rannan ja Lehtisen Contemporary Trash -näyttelyn avajaisten yhteydessä jaettiin ruokaa siirtolaisille, kodittomille ja vähävaraisille – kaupunkitilan eläviksi roskiksi leimautuneille.

As a Part of Contemporary Trash -series of exhibitions at Alkovi artists Laura Lehtinen and Kukka Ranta present an exhibition. They have studied what they call ”living trash”, the so-called dropouts of the city. "The donation lines are longer than ever due to growing income gaps and insufficient support systems. More and more families are in danger of losing their homes because they can't find a way out of debt. Begging has become again part of our street view. People are not garbage. You can't just sweep them under the rug. Poverty is the outcome of politics that increase inequality."

Free food was served to immigrants, homeless people and the needy at the opening on Friday, February 10th from 12pm to 2pm.


Yhteistyössä mukana Heikki Hursti, Kallio-liike ja VVA - Vailla vakinaista asuntoa ry.
In cooperation with Heikki Hursti, Kallio-liike and Vailla vakinaista asuntoa VVA ry.

[http://hurstinapu.net/]
[http://vvary.fi]


Kukka Ranta on helsinkiläinen kuvataiteilija, valokuvaaja ja tutkiva toimittaja. Teoksissaan hän yhdistelee taidetta, yhteiskunnallisten liikkeiden verkostoja ja kaupunkitilaa koskevaa kritiikkiä. Ranta työskentelee pääsääntöisesti siirtolaisten ja rakenteellisessa köyhyydessä elävien ihmisten parissa. Hänen valokuvateoksia romanikerjäläistä on ollut esillä Berliinissä, ja Helsingissä Kulttuurienmuseossa. Ranta on ottanut osaa kollektiivi- ja katutaiteen projekteihin Helsingissä, Ahvenanmaalla, Tukholmassa, Espanjassa, Perussa ja Meksikossa.

[http://kukkaranta.blogspot.com]

Laura Lehtinen on helsinkiläinen kuvataiteilija ja kuvittaja. Tasa-arvo, globaali eriarvoisuus ja urbaanit kulttuurit ovat keskeisiä teemoja Lehtisen työskentelyssä. Barcelonassa opiskelleen ja työskennelleen Lehtisen kuvituksia on julkaistu useissa eri medioissa Suomessa ja Espanjassa. Kuvittajan työssään Lehtinen pitää tärkeänä kaupunkikulttuurien ja yhteiskunnallisten aiheiden käsittelemistä. Hän on osallistunut katutaideprojekteihin Helsingissä, Ahvenanmaalla, Barcelonassa, Madridissa ja Berliinissä.

[http://www.lauralehtinen.com]


Näyttely kuuluu Contemporary Trash näyttelysarjaan, johon olemme kutsuneet viisi taiteilijaa/taiteilijaryhmää, joiden olemme kokeneet käsittelevän tiettyä aihepiiriä eri lähtökohdista. Contemporary Trash voidaan ymmärtää tarkoittavan mitä tahansa “roskan” ilmenemismuotoja nykyajassa. Tämä pitää sisällään muun muassa koko roskakulttuurin kirjon mediassa, ekologiset kysymykset, roskan taideteoksen materiaalina ja laajemmin käsitteellisesti ajateltuna kulttuurillisesti epämiellyttävien, siis “likaisten”, asioiden esiin nostamisen.

The exhibition is a part of the Contemporary Trash exhibition series in which we have invited 5 artists/artist groups that we have felt to have been dealing with a certain theme from different starting points. Contemporary Trash can be defined to mean whatever form of "trash" possible - from the whole trash culture in media, ecological questions, junk as a material for art piece as well as conceptually the culturally unpleasant, so called "dirty" subjects and issues.