[Kuva / Image: Pia Sirén]


[4.3.2012-1.4.2012]
CONTEMPORARY TRASH | SARJA / SERIES
PIA SIRÉN
DioramaPia Sirén (1982) on kuvanveistäjä, joka työskentelee paikkasidonnaisten tilateosten parissa. Sirén on rakentanut luontokokemuksia keinotekoisin välinein, käyttäen pääasiassa rakennusmateriaaleja. Teoksissaan Sir&en luo kokonaisvaltaisia tilallisia kokemuksia ja käyttää materiaaleja luovasti väärin. Teokset ovat tee-se-itse- maisemia joissa kaunis ja epätodellinen tunnelma rakentuu mahdollisimman karuilla ja arkisilla välineillä. Sirén on kiinnostunut ihmisten suhteesta ympäristöönsä; miten luontoa rakennetaan ja muokataan, sekä luonnon kokemisen mahdollisuuksista kaupunkiympäristössä.

"Dioraama määritellään osittain kolmiulotteiseksi maisemamalliksi tai asetelmaksi, joka esittää esimerkiksi historiallista tapahtumaa tai tilannetta luonnossa. Dioraamat ovat ikkunoita toiseen todellisuuteen. Niissä käytetään tavallisesti kaarevia pintoja ja taustamaalauksia, jotta voidaan antaa katsojille vaikutelma todellista suuremmasta tilasta. Taemmas sijoitetut esineet voidaan myös tehdä normaalia pienemmiksi, jolloin vahvistetaan syvyysvaikutelman illuusiota. "

Alkovissa esillä ollut DIORAMA oli maisema-tilateos. Sirén rakensi muovista, pahvista, köysistä, ämpäreistä, tyhjistä maalipurkeista, pressuista, ja muista rakennusmateriaaleista kolmiulotteisen trooppisen maiseman. Tyhjistä maalipurkeista hän muotoili palmunrunkoja, lehdet pressuista, ja kasveja värikkäästi maalatusta pahvista ja muovista. Tilan katonrajassa roikkuvat eksoottiset linnut hän muotoili erivärisistä köysistä ja muovipusseista. Tilan takaseinässä oli kaukainen vuoristomaisema erivärisistä pressuista.Pia Sirén (b. 1984) is a sculptor who works with site-specific installations. In her works Sirén has built nature experiences thru artificial methods using mainly materials used normally for construction purposes. In her works she creates overall special experience using the materials creatively wrong. The pieces are DIY-sceneries in which a beautiful and unreal atmosphere is made with mundane and harsh tools. Sirén is interested in human being's relationship with its surroundings; how nature is being build and modified and what are the possibilities of experiencing nature in the urban environment.

"Diorama is defined as partly three dimensional scenery or composition which portrays for instance a historical event or situation in nature. Dioramas are windows to another reality. Curved surfaces and painted backdrops are used in order to give viewers an impression of a larger space than in reality. Objects placed farthest can be made smaller than normally for the purpose of fortifying the illusion of a perspective. "

Diorama that was placed in Alkovi was a landscape-space piece. Sirén build a three dimensional tropical scene made of plastic, cardboard, buckets, empty paint cans and tarps. From empty paint cans she formed palm trunks, made leafs from tarps and vegetation from colorfully painted cardboard and plastic. I made exotic birds that hung from the gallery's ceiling made from different colored ropes and plastic bags. To the back wall of the space she created a distant mountain scenery using different colored tarps.

Näyttely kuului Contemporary Trash näyttelysarjaan, johon olimme kutsuneet viisi taiteilijaa/taiteilijaryhmää, joiden olemme kokeneet käsittelevän tiettyä aihepiiriä eri lähtökohdista. 'Contemporary Trash'in voidaan ymmärtää tarkoittavan mitä tahansa "roskan" ilmenemismuotoja nykyajassa. Tämä pitää sisällään muun muassa koko roskakulttuurin kirjon mediassa, ekologiset kysymykset, roskan taideteoksen materiaalina ja laajemmin käsitteellisesti ajateltuna kulttuurillisesti epämiellyttävien, siis "likaisten", asioiden esiin nostamisen. Pia Sirénin näyttely oli sarjan viimeinen otos.

The exhibition is a part of the Contemporary Trash exhibition series in which we have invited 5 artists/artist groups that we have felt to have been dealing with a certain theme from different starting points. Contemporary Trash can be defined to mean whatever form of "trash" possible - from the whole trash culture in media, ecological questions, junk as a material for art piece as well as conceptually the culturally unpleasant, so called "dirty" subjects and issues. This is the last part of the exhibition series.


[www.piasiren.com]