[Kuva / Image: Palosaari & Westphal]


[05.07.2013 - 28.7.2013]
SARI PALOSAARI & THOMAS WESTPHAL
Encore


"Encore juhlistaa tilannetta, jossa katsoja, teos ja paikka kohtaavat. Se pokkaa edessään näkyvälle, ohikulkijoille ja yleisölleen - kirjaimellisesti."

Sari Palosaari työskentelee arkkitehtuuristen rakennelmien, veistosten ja videoiden parissa. Thomas Westphalin teokset käsittelevät pelejä ja leikkejä sosiaalisina ilmiöinä kineettisten installaatioiden ja videoiden kautta. Alkovin näyttely on pariskunnan yhteistuotanto.

"Encore celebrates the situation that takes place between the viewer, the work and the place. It bows towards what is in front of it, to passers-by and to spectators - literally."

Sari Palosaari works with architectural constructions, sculptures and videos. Thomas Westphal's works deal with the social phenomenas of play and sports through kinetic installations and videos. The exhibition in Alkovi is a joined effort from the couple.


[http://www.saripalosaari.com]

[http://thomaswestphal.blogspot.com]
_ _ _ _ _ _ _