[29.10.2016 - 15.01.2017]
IRINA KORINA
1 2 3 everything is wrongIrina Korina työskentelee käsitteellisesti tilojen, materiaalien ja ajallisten kerrostumien kanssa. Korinan teokset tuovat usein esiin viittauksia ja konsepteja, joissa yhdistyvat traditio ja nykyisyys. Vuonna 2009 Korina oli yksi Venetsian Biennaalin Venäjän paviljongin taiteilijoista. Hänen teoksiaan on esitetty muun muassa BAM:ssa (Brooklyn Academy of Music) New Yorkissa, Yhdysvalloissa ja Garage Center for Contemporary Art:ssa Moskovassa, Moskovan modernin taiteen museossa (MMOMA) Bloomberg Space:ssa ja Saatchi Gallery:ssä Lontoossa sekä PAC Milanissa. XL gallery edustaa häntä Moskovassa.
Korina työskentelee Helsingissä HIAP residenssissä Alkovin kutsumana osana HIAPin Connecting Points -ohjelmaan, jonka tarkoitus on tarkastella paikkoihin sidottua taiteen esittämistä sekä luoda yhteyksiä Suomessa ja Venäjällä toimivien taiteilijoiden, kuraattorien ja organisaatioiden välille. Miina Hujala ja Arttu Merimaa koordinoivat ohjelmaa vuonna 2016.
Alkoviin Korina valmistaa uuden tilallisen kokonaisuuden, jossa nostalgian ja rappion teemat tulevat esiin tiettyjen kulttuuriin iskostuneiden viittauskohtien kautta.

Irina Korina lives in Moscow and works conceptually with spaces, materials and temporal layers. Korina's work often brings forth references and concepts that merge together the traditional and the contemporary. In 2009 Korina was presented in the Russian pavillion in the Venice Biennale. Her works have been exhibited in BAM (Brooklyn Academy of Music) in New York and Garage Center for Contemporary Art in Moscow, Moscow Museum of Modern Art (MMOMA), Bloomberg Space and Saatchi Gallery in London and PAC Milan. XL gallery represents her in Moscow.
Korina is invited by Alkovi to work in Helsinki in the HIAP (Helsinki International Artists Programme) residency as a part of HIAP's Connecting Points program that functions as a platform for the exploring site-specific exhibiting practices and for creating relations between artists, curators and organisations in Finland and in Russia. Miina Hujala and Arttu Merimaa have been coordinating the programme in 2016.
For Alkovi Korina is producing a new spacial installation that displays the themes of nostalgia and decay through specific cultural and visual reference points.[irinakorina.com]