Alkovi

[Kuva / Image: Tellervo Viitaniemi]


[30.9.-16.10.2011]
TELLERVO VIITANIEMI
Taivas on täällä tänään / Heaven is here today
Esillä oli Tellervo Viitaniemen teos "Taivas on täällä tänään" jonka lähtökohtana on valokuva 1930-luvun Kallion nälkäjonosta. Alkovi sijaitsee Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö -hyväntekeväisyysorganisaation naapurina, ja vuonna 2011 halusi osoittaa tukensa sekä ottaa kantaa tilanteeseen, jossa Hurstin organisaatio etsi uusia tiloja. Viitaniemen teos esitettiin haluna muistuttaa, että vaikka jono siirtyisi pois Helsinginkadulta ei nälkä ja köyhyys poistu elämästä. Hurstin organisaatio onneksi sai 2012 alkaen isommat tilat aiemman tilan vierestä ja pystyi siten jatkamaan toimintaansa alueella tukien tarvitsevia.

Avajaisissa perjantaina 30.9. klo 13.30 Maija Saksman esitti lauluja "puille, kukille ja ohikulkeville ihmisille."


A photo of a breadline from 1930's Kallio served as a setting point for Tellervo Viitaniemi's work. Alkovi (gallery) that has been situated as a neighbour to the food donation organization Hursti of contemporary Kallio wanted to support the Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö, goodwill organisation in a situation where the organization was searching for new space. Alkovi aimed at reminding that even though the organization would leave Helsinginkatu hunger and poverty wouldn't vanish from people's lives. Fortunately Hursti's organization got a bigger space right next door to the previous one and could then continue supporting the deserving in the area.

In the opening 30.9. at 1.30 p.m. Maija Saksman sang songs according to her own words to "trees, flowers and all the passers-by".[www.artti.net/tellervo.viitaniemi]