Ukkonen Laura: In My Grandmother's Room


MAALISKUU /March
2.3.- 27.3.2011
LAURA UKKONEN:
TURVALLINEN ELÄMÄ/ A SAFE LIFE


Ympärilläni on seiniä. Ikkunoista ei vedä, haen lähikaupasta ruokaa, tilillä on rahaa. Verhot on ripustettu. Olen rakentanut kodin, odottelen onnea.
Näyttely koostuu piirustuksista, joissa tarkastelun kohteena on koti pyrkimyksenä kohti odotusten mukaista elämää – ja naiset näiden seinien sisällä. Työskentelen dokumentaarisesti sekä piirtäen että kirjoittaen. Seuraan itseäni, perheenjäseniäni ja ystäviäni. Koska piirrän, tuloksena syntyy anonyymejä henkilökuvia, joissa on palasia monista tiloista, henkilöistä ja sukupolvista. Koti voi toimia sekä suojana että eristäytymisen tilana. Se on perinteisesti myös ollut naisten tila, huone, jota on rakennettu kertomaan muille hyvästä elämästä: sekä saavutetusta elintasosta että emotionaalisesti turvallisesta elinympäristöstä. Sillä on siis (ollut) yksityisen, muiden näkymättömissä olevan luonteensa lisäksi julkinen tehtävä niin sanotusti onnellisen elämän näyttämönä. Paradoksaalisesti aineellisesti hyvinvoiva yhteiskuntamme tuottaa kuitenkin myös yksinäisyyden tiloja ja tähän liittyen mm. syömishäiriöitä. Näyttelytilana Galleria Alkovi mahdollistaa kodin sisätilojen kääntämisen kadulle nähtäviksi.

Laura Ukkonen (s.1977) on helsinkiläinen kuvataiteilija. Tällä hetkellä hän opiskelee Aalto-yliopiston Taideteollisessa korkeakoulussa kuvataiteen maisteriohjelmassa. Aiemmin Ukkonen on opiskellut mm. taidehistoriaa, naistutkimusta ja vaatesuunnittelua. Tämä muodostaa taustan työskentelylle, joka keskittyy feminiinin maailman ilmiöiden tutkimiseen.


I am surrounded by walls. There is no draught from my windows, I buy my food from the closest supermarket, I have money on my bank account. I’ve built myself a home, now I am waiting for happiness to come. The exhibition consists of drawings that observe the home as an attempt to reach a life that you are expected to live. The drawings are also portraits of women living inside these walls. I work in a documentary way by writing and drawing. I observe myself, my family members and my friends. Because I draw the results are anonymous portraits consisting of many spaces, characters, and generations. A home can be a shelter as well as a place of isolation. It has traditionally also been a space of feminine power that women have built up in order to tell their community about a life well spent: about certain living standards and an emotionally safe living environment. Thus, a home has also (had) its public nature as a stage for the so called good life. As a paradox, our welfare state also produces states of loneliness, and linked to this for example eating disorders. As an exhibition space Galleria Alkovi enables turning private interiors visible to the public space of the street.

Laura Ukkonen (s.1977) is an artist based in Helsinki. Currently she is studying in the Master’s degree programme for fine arts in Aalto University, School of Art and Design. Her previous studies consist of art history, women studies and fashion design. This forms a background for her work that focuses on the research of different phenomena of the feminine world.


www.lauraukkonen.net

Alkovi Galleria, Helsinginkatu 19, alkovigalleria(at)gmail.com, Helsinki