MARRASKUU / November
6.11. - 24.11.2013
TANELI RAUTIAINEN
N°8Taneli Rautiaisen teos n°8 on kaupunkisinfonia marraskuisen Helsingin pimeille ja autioille kaduille. Teos on yhtäaikaisesti esillä galleria Alkovissa sekä Oksasenkatu 11 galleriassa 6.11. ja 24.11. välisenä aikana.

Taneli Rautiainen (1983) on Kuvataideakatemiasta valmistunut kuvanveistäjä, joka käyttää materiaaleinaan tilaa, valoa ja ääntä. Hänen teoksiaan on nähty muun muassa yksityisnäyttelyissä Galleria Anhavan projektitilassa, Kluuvin galleriassa ja Amos Andersonin taidemuseossa sekä yhteisnäyttelyissä Mäntän kuvataideviikoilla, Rovaniemen taidemuseossa ja Nuoret 2009-näyttelyssä Taidehallissa. Rautiaisen teoksia on hankittu Valtion taidekokoelmiin sekä Amos Andersonin museon, Rovaniemen taidemuseon (Wihuri), EMMAn (Saastamoisen säätiö) ja Porin taidemuseon kokoelmiin.
Artwork n°8 by Taneli Rautiainen is a city symphony for the dark and empty streets of Helsinki in November. The work is simultaneously presented in gallery Alkovi and gallery Oksasenkatu11 from 6 to 24 November 2013.

Taneli Rautiainen (1983) is a sculptor graduated from the Finnish Academy of Fine Arts who uses space, light and sound as his materials. His works have been seen in solo shows in Gallery Anhava project space, Kluuvi gallery and Amos Anderson Art Museum as well as in group exhibitions in Mänttä Art Festival, Rovaniemi Art Museum and Young Artists 2009 show in Kunsthalle Helsinki, to name few. Rautiainen’s works are presented in the State Art Collection as well as in the collections of Amos Anderson Art Museum, Rovaniemi Art Museum, EMMA and Pori Art Museum.tanelirautiainen.blogspot.fi
_ _ _ _ _ _ _

*Galleria Alkovi siirtyy vuonna 2013 uuteen toimintamalliin. Kun viime vuodet Alkovi on pyrkinyt esittelemään mahdollisimman laajasti taiteilijoiden näyttelyehdotuksia ilman tarkempaa linjausta ja rajoitetta, olemme nyt kutsuneet 12 taiteilijaa/taiteilijaparia tekemään teoksen nimenomaan ottaen huomioon gallerian tilalliset ja kontekstuaaliset erityispiirteet. Läpi vuorokauden auki olevana ikkunagalleriana Alkovi on osa julkista tilaa; se on jatkuvasti läsnä katu- ja kaupunkikuvassa samoin kuin kulman apteekki, aukion grilli ja Hurstin ruokajono, joiden keskuudessa galleria sijaitsee. Siksi tuntuukin oleelliselta miettiä galleriatoiminnan kautta julkisen tilan ja taiteen esittämisen problematiikkaa: kaupunkia yhteiskunnallisen muutoksen ilmentäjänä, yksityisiä ja rakenteellisia vallan näkyväksi tulemisia tai sosiaalisten ja poliittisten tilanteiden yhteentörmäyksiä. Tällaiseen viitekehykseen ja diskurssiin olemme pyytäneet taiteilijoita suhteuttamaan oman tekemisensä ja ajattelunsa.

/ In 2013 Gallery Alkovi starts a new mode of operation. The previous years Alkovi has been aiming to present exhibition suggestions from artists as widely as possible without a specific line or limitation. Now we have invited 12 artists/artist couples to make an artwork concidering the spatial and conceptual characteristics of the gallery. As a 24h open window gallery Alkovi is a part of the public space - it is constantly present in the cityscape in a same way as are the drugstore in the corner, the grill in the square and the Hursti breadline that accompany the gallery and form its surroundings. For this reason it seems relevant to reflect the problematics of public space: the city as an indicator for the social change, emergences of the individual and structural power or the collisions of social and political situations. Into this kind of discource we have invited the artists to place their work and thinking.