[Kuva / Image: Rune Peitersen]


[15.5.2015 - 2.8.2015]
RUNE PEITERSEN
Safe Distance & Safe Distance: High Ground
[FIN] Esillä editio Rune Peitersenin 'Safe Distance' ja 'Safe Distance: High Ground' -valokuvasarjoista. Peitersen on Amsterdamissa asuva kuvataiteilija, jonka teokset käsittelevät monimuotoisesti katsomisen tematiikkaa: miten näemme ja miten suhteutamme omamme muiden kokemuksiin maailmasta.
Safe Distance (2014) koostuu Internetin live-stream sivustoilta otetuista kuvakaappauksista, joissa mielenosoituksiin osallistuvat henkilöt ympäri maailmaa jakavat verkkoon reaaliaikaisesti kuvaamaansa materiaalia. Peitersenin estetisoidut kuvat osoittavat verkosta tilannetta seuraavan katsojan etääntyneen ja voyeristisen position niihin tapahtumiin, jotka parhaillaan ravistelevat koko globaalia maailmaa. Safe Distance: High Ground (2015) puolestaan kierrättää niin ikään Internetiin ladattuja Yhdysvaltojen sotaoperaatioissa käytettyjen drone-lennokkien ja kopterien kuvaamia live-videoita. Peitersenin kuvakaapauksista on pyyhitty pois niiden mukana tuleva data, jäljelle on jätetty ainoastaan kuvallinen informaatio. Tällainen esteettinen ele kääntää fokuksen jälleen katsojaan.
Safe Distance -valokuvasarjat esittävät siis kaksi tavallaan vastakkaista toimijuutta: kaduilla ja aukioilla tapahtuvan itse organisoidun liikehdinnän sekä järjestelmällisen ilmasta käsin tapahtuvan hallinnoidun vallankäytön. Esittämällä valikoiman näistä kahdesta kuvasarjasta Alkovissa - joka on ikkunavitriininä osa julkista tilaa - haluamme pohtia passiivisen sivustakatsojan roolia tietynlaisena arvottajana. Meidän tulee muistaa, että jatkuvan kuvavirran alaisuudessa katsojan positio ei ole neutraali.

Rune Peitersen (s. 1971 Tanskassa) suoritti BA tutkinnon Haagin Royal Academy:ssa vuonna 1999 ja maisterin tutkinnon Frank Mohr instituutissa Groningenissa 2001. Gallery Ellen de Bruijne Projects edustaa Peitersenia Amsterdamissa. Hänen teoksiaan on esitetty lukuisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Hollannissa ja muualla Euroopassa, viimeisimpänä On The Move -näyttelyssä Stedelijk Museumissa Amsterdamissa. Peitersen on ollut mukana perustamassa useita taiteilijaorganisaatioita kuten Platform de Beeldende Kunstia (PBK). Hän myös opettaa Amsterdamissa St. Joost taideakatemiassa.

[ENG] Presented was edition of Rune Peitersen's Safe Distance and Safe Distance: High Ground photography series'. Peitersen is an artist based in Amsterdam whose work deals with the thematics of looking in various ways: how we perceive and how we relate our own experience of the world to that of others.
Safe Distance (2014) consists of screen captures from Internet live-stream platforms where people participating in demonstrations share the material they film in real time. The aesthetisized images of Peitersen's point out the alienated and voyeuristic position of the viewer to those events that currently shake the entire global situation. Safe Distance: High Ground (2015) on the other hand recycles the live-videos captured by the drones and copters used in US military operations that have been uploaded to the Internet. In Peitersen's screen captures, the data normally attached to the image is wiped out leaving intact only the pictorial information. Through this kind of erasing gesture the focus is again turned towards the viewer.
The Safe Distance photography series' portray two apparently opposite agencies: the self-organized movement in the streets and the governed, systematic use of power. By presenting a selection of these two series' in Alkovi, which as a window vitrine is a part of the public space, we want to reconsider the alleged passivity in the role of the spectator. Especially in the current image overflow, we need to remember that the viewer position is never disengaged.

Rune Peitersen (b. 1971 in Denmark) received his BA from the Royal Academy of The Hague in 1999 and MA from the Frank Mohr Institute in Groningen in 2001. He is represented by the Gallery Ellen de Bruijne in Amsterdam. Peitersen's works have been on display in various solo and group shows throughout Netherlands and Europe, most lately in a show On The Move in Stedelijk Museum, Amsterdam. Peitersen has been a founding member of various artist initiatives such as the Platform de Beeldende Kunst (PBK). He also teaches in the St. Joost Art Academy in Amsterdam.


[www.runepeitersen.com]


_ _ _ _ _ _ _