[Kuva / Image: Post Brothers 'Languages Are A Bit Of Salad (Dutton speedwords-translation)']


[22.01.2015 - 01.03.2015]
POST BROTHERS
Languages Are A Bit Of Salad
'Languages Are A Bit Of Salad' on englanniksi kirjoitettu – ja sittemmin esperantoksi ja siitä takaisin englanniksi Google Translate -palvelulla käännetty - teksti, josta Alkovissa esillä oli edelleen käännetty versio käyttäen tällä kertaa kansainvälistä keinotekoista kielisysteemiä: Dutton Speedwordsiä. Reginald J. G. Duttonin vuonna 1922 keksimä kieli toimii sekä pikakirjoituksena että kansainvälisenä kielenä. Dutton Speedwords:ssä yleisimmin esiintyviä sanoja korvataan yhden, kahden tai kolmen kirjaimen yhdistelmillä ja pyritään näin nopeuttamaan kommunikaatiota.

Alunperin keväällä 2014 Suomenlinnassa Galleria Augustassa järjestettyä Festival of Positive Misunderstanding -tapahtumaa varten kirjoitettu essee ja puhe-esitys käsittelee universaalien rakennettujen kielten mahdollisuuksia ja ongelmia suhteessa kielen käytön monimuotoisuuteen, ymmärrykseen ja kommunikaation rajoihin. Tekstissä Post Brothers nostaa esiin useita keinotekoisia kieliä, jotka ovat rakentuneet eri tarkoitusperien johdosta; pyrkien joko laajempaan universaaliuteen, loogisuuteen, tehokkuuteen tai muodostaen outoudessaan ja esteettisyydessään kiehtovia kokonaisuuksia.

Languages Are A Bit Of A Salad viittaa myös kielen mekaaniseen kääntämiseen liittyvään eroosioon - kielen yksinkertaistumiseen ja konventionalisoitumiseen sekä suoranaiseen sisällölliseen vääristymiseen erityisesti internetin käännöskoneita käytettäessä. Esiin nousee kysymys: kielestä puhuttaessa, onko yksinkertaisuus mikään hyve?

For Alkovi exhibition, the text - written in English and translated to Esperanto and then back to English using Google Translate - is translated again into an international auxiliary language: Dutton Speedwords. A language invented by Reginald J.G. Dutton in 1922 functions both as a shorthand writing system as well as an international language. In Dutton Speedwords frequently used words are replaced with one-, two- or three-letter combinations in order to speed up communication.

The essay originally presented as a Skype reading in the event ‘A Festival of Positive Misunderstanding’ in Galleria Augusta in Suomenlinna deals with universal auxiliary languages and their possibilities and problems in relation to linguistic plurality, understanding and the limits of communication. In the text, Post Brothers brings up various artificial languages that have been constructed according to different purposes; either aiming for a broader universiality, logic or efficiency, or forming fascinating entities in their oddity and aesthetics.


'Languages Are A Bit Of Salad' also refers to the erosion that is evident in the mechanical translation of language - the simplification and conventionalization of language as well as the downright distortion of content when using the translation machines in the internet. Question arises: when talking about language, is simplicity any virtue?

Post Brothersin teos liittyy taiteen ja kielen merkityksiä tarkastelevaan julkaisuumme “THOELATLDOA - The Hegemony of English Language and the Linguistic Determination of Art”, jonka olemme rakentaneet verkkosivujen muotoon. Julkaisu on kiellisten käytäntöjen tarkastelupaikka, mutta myös taiteen esittämisen alusta.

Post Brothers’ text is a part of a publication of ours investigating the significations of art and language “ THOELATLDOA - The Hegemony of English Language and the Linguistic Determination of Art” - a webpage that functions as a platform for investigation of linguistic practices, but also as a place of presenting artworks.

Julkaisu löytyy osoitteesta / Web publication can be found: www.kieli.linnake.net

Post Brothers is a critical enterprise that includes Matthew Post — an independent curator and writer often working from elevators in Oakland, Antwerp, and Berlin. Post Brothers received an MA in Curatorial Practice from the California College of the Arts, San Francisco (2009); and a BFA from Emily Carr Institute, Vancouver (2006). He has curated exhibitions and presented lectures and projects in Poland, Mexico, Canada, the United States, Germany, Austria, Lithuania, Belgium, The Netherlands, and China, where he contributed a video and an unrealized screenplay in the 9th Shanghai Biennale (2012). He recently curated “The Excluded Third, Included” at Galerie Emanuel Layr in Vienna (2014) and “Clinamen” at Xawery Dunikowski Museum of Sculpture (Krolikarnia), Department of the National Museum, Warsaw (2013). He has an ongoing library/publication project, “Memoirs Found in a Bathtub”, at Objectif Exhibitions in Antwerp. His essays and articles have been published in Annual Magazine, the Baltic Notebooks of Anthony Blunt, Cura, Fillip, Kaleidoscope, Mousse, Nero, Pazmaker, Punkt, and Spike Art Quarterly, as well as in numerous artist publications and exhibition catalogues._ _ _ _ _ _ _