PROJEKTIT | PROJECTS:

+ In Common | ЧТО-ТО ОБЩEE
A project between Andrey Shabanov / Vitrina – Local Library Window and Miina Hujala & Arttu Merimaa / Alkovi in St. Petersburg 29.8. – 24.9.2016


Kuraattorit ja näyttelyn järjestäjät Hujala, Merimaa & Shabanov kutsuivat kolme taiteilijaa osallistumaan projektiin. Crystal Bennes, Tanja Koponen ja Mikko Kuorinki toteuttivat joko uuden teokset tai esittivät uuden version Pietarilaisen paikalliskirjaston kontekstissa.
The curators and organizers of the exhibition Hujala, Merimaa & Shabanov invited three artists to participate on the project. Crystal Bennes, Tanja Koponen and Mikko Kuorinki were approached and asked to each present a work in the context of a local library in the suburb of Vyborgsky district in St. Petersburg.

+ THOELATLDOA
"The Hegemony of English Language and the Linguistic Determination of Art"


THOELATLDOA on verkkosivujen muotoon toteutettu julkaisu, joka toimii kiellisten käytäntöjen tarkastelupaikkana sekä taiteen esittämisen alustana.
THOELATLDOA is a webpage that functions as a platform for the investigation of linguistic practices and also as a place for presenting artworks.

Hankkeeseen pyydettiin teokset taiteilijoilta / Artists that participated in the project with their works: Timo Bredenberg, Mariona Moncunill, Post Brothers & John Willgren.

Hankkeeseen kuuluu vuoden 2013 Alkovi Antologia- julkaisu, joka sisältää tekstit kirjoittajilta /
As a part of the project a publication called '2013 Alkovi Anthology' was made that includes texts from writers: Veli-Matti Saarinen, Miina Hujala, Saara Hacklin, Kimmo Jylhämö, Kimmo Modig, Arttu Merimaa, Riikka Kuoppala, Jussi Koitela, Saara Hannus, Jaakko Karhunen & Marko Stamenkovic.

[Linkki / A direct link to: Alkovi Antologia 2013- julkaisu / publication.]


+ SWAPPING THE PRACTICES

Swapping the Practices on taiteilijoiden ammattikäytäntöjä sekä kollegiaalista tiedon jakamista ja oppimista kartoittava projekti, joka koostuu työpajasta ja sitä taltioivasta dokumentaatiosta.
The project called Swapping the Practices deals with artistic practices and collegial distribution of knowledge and learning – consisting of workshop and a video documentary.

Osallistuvat taiteilijat olivat / The participating artists were: Pasi Autio, Diego Bruno, Wilma Hurskainen, Jaakko Karhunen, Essi Kausalainen, Jussi Koitela, Kati Ruohomäki, Iidu Tikkanen, Lauri Wuolio. Taiteilija Eero Yli-Vakkuri osallistui työpajan dokumentointiin ja keskusteluihin. Also artist Eero Yli-Vakkuri participated in documenting the workshop as well to the discussions.


+ KALLION 25.TUNTI / 25th Hour of Kallio

Hujala & Merimaa / Alkovi osallistui Media Facades festivaaliin kutsumalla ryhmän liikkuvan kuvan tekijöitä työskentelemään viikonlopun ajaksi Kallion kaupunginosan alueelle. Tämän videoprosessin tarkoituksena oli tarkkailla kaupunkitilaa sosiaalisena paikkana, poliittisena kenttänä, mediatilana ja urbaanina rakennelmana. Viikonlopun aikana 13 taiteilijaa tuotti yli 20 videota, jotka esitettiin suoraan viikonlopun jälkeen gallerian ikkunassa.

Hujala & Merimaa / Alkovi [gallery] participated in Media facades festival by inviting artists working with moving image to produce pieces in Kallio during a weekend. This process was meant to explore the city space as a social place, political field, media environment and as a urban construction. The pieces and project have been fuelled by discussons and meetings with the group. During the weekend 13 artists made over 20 videos that were shown directly after the weekend at the gallery's window.

Osallistuneet taiteilijat / Participating artists: Maria Candia, Miina Hujala, Mikko Keskiivari,Hannele Kirjavainen, Mari Keski-Korsu, Kalle Kuisma, Arttu Merimaa, Sari Palosaari,Kristiina Puukari, Johanna Raekallio + (working group), Sari Tervaniemi, Tytti Viljanen, Eero Yli-Vakkuri
OSALLISTUMISET | PARTICIPATIONS:

+ 3rd ART PROSPECT* / Public Art Festival [St. Petersburg 25.10.-28.10.2014]
*Art Prospect- festival was a part of Manifesta 10 Parallel Program.


Alkovi / Miina Hujala & Arttu Merimaa osallistuivat Art Prospect festivaaliin Pietarissa kutsumalla Tatu Engeströmin, Jaakko Karhusen & Aino- Marjatta Mäen, Pekka Niittyvirran ja Sauli Sirviön osallistumaan "In This Climate - Under These Circumstances" nimiseen projektiin kukin yhdellä valokuvalla, jotka esitettiin Michurinskaya kadulla sijatsevan ruokakaupun ikkunoissa.

Alkovi / Miina Hujala & Arttu Merimaa participated on the festival by initiating a project called "In This Climate - Under These Circumstances" by inviting artists Tatu Engeström, Jaakko Karhunen & Aino-Marjatta Mäki, Pekka Niittyvirta and Sauli Sirviö to take part by each submitting a photograph to be placed at the windows of a grocery shop at Michurinskaya Street.

+ KUNSTVLAAI 2014 -Festival for Experimental Art Spaces [Amsterdam 21.-25.5]
Osallistuimme kokeellisten taidetilojen festivaaliin, joka tapahtui Amstelparkissa, Amsterdamissa esittämällä festivaalia varten tehdyn teoksen taiteilija Pekka Niittyvirralta. We participated in the festival taking place in the Amstelpark at Amsterdam by presenting a work deliberately made for the occasion by the artist PEKKA NIITTYVIRTA.

VIDEO-ESITYKSET | SCREENINGS:

Järjestämissämme videoesityksissä olemme esittäneet vaihtelevan kokonaisuuden teoksia.
We have showed a varied compilation of videos in the screenings that we have organized.


* "The Act Of Filming As An Osmotic Force" - 13. 8. 2013 / Recidency Unlimited, New York, USA
Teoksia taitelijoilta: / Screening included works from artists: Timo Bredenberg, Joonas Jokiranta, Sari Tervaniemi, Iidu Tikkanen, Maija Timonen ja Emilia Ukkonen.
* "Finnish video art" - 2011 / Cité Internationale des Arts, Paris, France
* "Scratch the Surface" - 2010 / Brunnenstrasse, Berlin, Germany
* "Scratch the Surface" - 2010 / OX-BOW School of Art and Residency, Saugatuck, MI, USA