[Kuva/Image: Otto Karvonen]


[01.10.2013 - 27.10.2013]
OTTO KARVONEN
SIIS HÄH? / "WHAT THE...?"


Otto Karvonen valmisti Alkovin ikkunaan värikkään graafisen installaation, joka liittyi ajankohtaiseen keskusteluun Suomeen saapuvien lasten säilöönotosta.

Taustaa:

Suomessa laitetaan lapsia vankilaan. Ulkomaalaislaki sallii ulkomaalaisen - myös lapsen - säilöön ottamisen esimerkiksi henkilöllisyyden selvittämiseksi tai maasta poistamisen turvaamiseksi. Säilöönottokeskukseen, joka on käytännössä vankila, voi siis joutua vaikkei olisi syyllistynyt mihinkään rikokseen.

Vuonna 2012 Suomessa otettiin säilöön 26 lasta, joista neljä oli saapunut maahan yksin. YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut, että lasten säilöönotto loukkaa lasten ihmisoikeuksia ja että kaikkien valtioiden tulisi siksi luopua käytännöstä.

Suomen hallitus lupasi vuonna 2011 kieltää yksin maahan tulleiden lasten säilöönoton ja kehittää säilölle vaihtoehtoja. Lupaus kirjattiin hallitusohjelmaan, mutta se on edelleen lunastamatta: vaihtoehtoja ei ole kehitetty eikä lasten säilöönottoa ole vieläkään kielletty.

Lähteet:
Amnesty International, Sisäasiainministeriö

Otto Karvonen on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka on työssään erikoistunut julkiseen tilaan sijoittuviin tilapäisiin veistoksiin, installaatioihin ja performansseihin. Hänen teoksensa ovat tilannesidonnaisia; ne syntyvät tiiviissä vuorovaikutussuhteessa ympäristöönsä, hyödyntäen sen tilallisia ja ajallisia ulottuvuuksia.

Karvonen tunnetaan mm. pienimuotoisista, humoristisista ja ironisista interventioista, jotka hämmentävät ja sekoittavat käsitystämme arkitodellisuudesta. Hänen teoksensa kommentoivat usein ajankohtaisia poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja uskonnollisia aiheita, julistavuutta ja alleviivaavuutta kuitenkin hienovaraisesti vältellen.

Karvonen on opiskellut Helsingissä Taideteollisessa korkeakoulussa sekä Amsterdamissa Sandberg Instituutissa. Hänen teoksiaan on ollut esillä lukuisissa kotimaisissa sekä kansainvälisissä näyttelyissä ja instituutioissa: Kiasma, de Appel Amsterdam, Copenhagen Art Festival 2012, Liverpool Biennial 2008, Göteborg Biennale 2007 ja Singapore Biennale 2006.
Otto Karvonen will cover the windows of (Gallery) Alkovi with a colourful graphic installation. The work relates to a discussion that was very active during the presentation of the exhibition about the detention of child immigrants arriving in Finland.

"Background:

The Finnish state puts children behind bars. The aliens act allows the detention of foreigners, adults and infants equally, in order to identify them or secure their expulsion process. Even if you have not committed a crime of any kind you may end up in a detention centre which is practically a prison.

Last year 26 children were detained, of whom four had arrived in the country alone. The United Nations Committee on the Rights of the Child has stated that the detention of children is a violation against human rights and that every country should abandon the policy.

In 2011 the Finnish government promised to prohibit the detention of child immigrants arriving alone and develop alternatives to detention. The promise was registered in the Government Program, yet nothing has been done so far. The detention of children has not been prohibited and no alternatives to detention have been developed." Text: Otto Karvonen

Sources:
Amnesty International Ministry of the Interior

Otto Karvonen is a visual artist based in Helsinki, Finland. He is specialized in temporary installations, performances and sculptures in public spaces. His works can be described as situation-specific: they are developed in close interaction with their surroundings, taking into account their spatial and temporal dimensions. Karvonen has gained a reputation for modest, humorous and ironic interventions that mix and confuse our perception of everyday reality. His works often comment on urgent political, economic, social and religious topics, carefully avoiding obvious or forced statements.

Karvonen has studied in the University of Art and Design Helsinki and Sandberg Institute in Amsterdam. His works have been shown for example in following exhibitions and venues: Kiasma Helsinki, de Appel Amsterdam, Copenhagen Art Festival 2012, Liverpool Biennial 2008, Gothenburg Biennial 2007 and Singapore Biennial 2006. Otto Karvonen is the founder of Alkovi gallery, his exhibition was first exhibition ever at Alkovi in 2005.[www.ottokarvonen.com]


_ _ _ _ _ _ _