[Kuva/Image: Arttu Merimaa]


[28.11.2012 - 2.12.2012] ANNA NYKYRI & TIMO HEINONEN
Pimeän Suoja/ Covert Haven


Video -ja ääni-installaatio osana Lens Politica 2012 -yhteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festivaalia.

Kuvataiteilija ja elokuvaohjaaja Anna Nykyrin (1981, TaM) ja äänitaiteilija/esitysdramaturgi Timo Heinosen (1967, FM) video- ja ääni-installaatio "Pimeän suoja" käsitteli arkisia pelkojamme. Mitä ihmiset pelkäävät Suomen kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa? Terrorismia? Väkivaltaa? Vieraiden kulttuurien edustajia? Pimeyttä? Yksinäisyyttä? Sairautta? Korkeita paikkoja? Taiteilijat pyrkivät näyttämään, kuinka erilaisia ja silti samankaltaisia samassa yhteisössä elävien ihmisten pelot ovat ja kuinka ne kytkeytyvät politiikkaan, kätkettyihin vallan jäsentymiin sekä kontrollin rakenteisiin. Pelko on luonteeltaan paradoksaalista - yhdelle ihmiselle pelkoa tuottava asia tuottaa toiselle turvallisuuden tunteen. Pelolla on myös yhteys eläimellisiin vaistoihimme, atavistisiin kerroksiimme. Teos kysyy pelon mieltä: Missä kulkee fobian ja pelon raja? Onko olemassa rationaalisen pelon käsitettä? Onko syytä pelätä?

Teoksen valosuunnittelun toteutti suomalaisen teatterin ja tanssin kentällä tunnettu, "Valo-Säde 2011" -palkittukin valosuunnittelija Heikki Paasonen. Teoksessa käytetty liikkuvan kuvan arkistomateriaali on Johannes Malmin kuvaamaa riistakameran kuvaa Kokemäen metsistä sekä NASA:n tekijänoikeusvapaata kuvamateriaalia.

Anna Nykyri (KuM, s.1981) työskentelee kuvataiteilijana ja ohjaajana liikkuvan kuvan parissa teatterin, elokuvan, kuvataiteen ja television alueilla. Nykyri käyttää filmiä ja arkistomateriaalia luodakseen dokumentaarisia elokuvia ja elokuvallisia videoinstallaatioita. Nykyrin teosten teemat ovat usein poliittisia, kuten ovat vallan ja kontrollin kysymykset, propagandan rakenteet ja piilotettu väkivalta. Teokset sisältävät tanssin kaltaisia ominaisuuksia: taiteilija pyrkii rakentamaan elokuvat niin, että ne vaikuttavat kuvien tanssilta, koreografin kädenjäljeltä. Hän on kiinnostunut myös filmin maalauksellisista ominaisuuksista, elokuvasta tilallisena maalauksena. Nykyrin töitä on esitetty museoissa, gallerioissa ja elokuvafestivaaleilla Suomessa ja kansainvälisesti. Vuonna 2012 Nykyrin ohjaus "Viisi fragmenttia empatian luonteesta" voitti parhaan dokumentaarisen lyhytelokuvan palkinnon arvostetulla Hot Docs -elokuvafestivaalilla Torontossa, Kanadassa.

Timo Heinonen (TaM, s.) on kirjoittaja/esitysdramaturgi, äänitaiteilija ja esitysteoreetikko. Hän työskentelee teksti- ja äänitilojen parissa teatteri-, esitys- ja äänitaiteen saralla. Kysymykset ihmisestä, teknologiasta, valtarakenteista, yhteisöstä, ympäristöstä sekä estetiikan ja etiikan lähtökohdista ja esityksen ehdoista ovat Heinosen toistuvia teemoja. Hän on työskennellyt mm. teatterin, esitystaiteen, graafisen suunnittelun ja television kentällä. Heinonen on julkaissut, opettanut ja luennoinut useissa korkeakouluissa ja yliopistoissa Suomessa (mm. Helsingin yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu, Teatterikorkeakoulu) ja ulkomailla. Heinoselta on vastikään ilmestynyt dramaturgian, filosofian ja antiikin tutkimuksen alan yliopistollinen oppikirja Aristoteleen Runousoppi (yhdessä työryhmän kanssa, Kustannusosakeyhtiö Teos).

Video and sound installation as a part of Film & media art festival Lens Politica 2012.

The video & sound installation "Covert Haven" by visual artist and film director Anna Nykyri (b.1981, MFA) and sound artist/dramaturge Timo Heinonen (b. 1967, MA) shed light on our daily fears. What are people afraid of in a welfare society like Finland? Terrorism? Violent attacks? People from different cultures? Darkness? Loneliness? Sickness? High places? The aim of the artists is to show how different and yet similar the fears of different people in the same community are and how they relate to politics, illusion of power and to the intrinsic limits of control. Fear is paradoxical - the thing another person is afraid of, another feels safe around with. It also reflects our animal instincts. Several crucial questions arise: Where is the border line between a phobia and fear? Is there a concept of rational fear? Is it necessary to be afraid?

The light design of the piece was by a light designer Heikki Paasonen, who is well-known in the fields of Finnish theatre and dance and also won a recognized "Säde Prize 2011". The found footage in moving image was shot by Johannes Malmi with a trail camera in Kokemäki woods and also videomaterial free of copyrights by NASA.

Anna Nykyri (b.1981) is a visual artist and a film director. She works with moving images in the fields of film industry, theatre, visual arts and television. She uses film and archive material to create documentary films and cinematic video installations. The themes of her works are often political, covering questions of power and control, the structures of propaganda qualities: her intention is to construct the films in a way that they give the appearance of a dance of images, the handiwork of a choreographer. She is also interested in the pictorial properties of film - the film as a spatial painting. Nykyri's artistic works have been screened in various film festivals, museums and galleries in Finland and abroad. 2012 Nykyri's short film "Five Fragments of the Extinct Empathy" won the best short documentary award at Hot Docs, Canadian International Documentary festival.

Timo Heinonen is a writer/dramaturge, a sound artist and a performance theoretician. He works with text and soundscapes in the fields of theatre, performance, and sound art. The themes of his works are often politico-philosophical like questions about human, technology, society, environment and political control. He intentionally mixes elusive language with sounds and images in order to deconstruct and examine the aesthetic and ethical conventions and conditions of the used medium. Heinonen has been working in the fields of theatre, television, radio, graphic design as well as contributing to independent arts projects. He has also published a lot in his field and been lecturing for example at the University of Helsinki, University of Art and Design and Theatre Academy.