[Kuva / Image: Kariranta & Niittyvirta]


[06.03.2013 - 31.03.2013]
SAARA-MARIA KARIRANTA & PEKKA NIITTYVIRTA
Landslide victory - Maanvyörymävoitto


Taiteilijat Niittyvirta ja Kariranta kysyivät: "Syntyvätkö yhteiskunnalliset päätökset samankaltaisesti kuin luonnonmullistukset, vääjäämättöminä? Asioina, joihin yksittäiset poliitikot/ kansalaiset eivät voi vaikuttaa?" Näyttelytila täytettiin puoliksi mullalla. Multavyörymä kulki näyteikkunan poikki katonrajasta lattiaan. Päivällä teos oli multakasauma sisätilassa. Tila syttyi illan pimetessä loistamaan kilpaa ympäristön mainosvalojen kanssa.

Artists Niittyvirta and Kariranta asked: "Are societal decisions born in a similar manner to natural catastrophes - inevitable? As concepts that are unreachable to individual politicians/citizens?" The exhibition space was filled half with soil. The landslide went through the window from the corner of the cealing to the floor. During daytime the artwork was a pile of soil inside the space. In the dark, the space lit up to shine in competition with the surrounding commercial neon lights.

Saara-Maria Kariranta (s.1974) on Helsinkiläinen kuvanveistäjä. Hän on valmistunut Taiteen Maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2012.

Pekka Niittyvirta (s.1974) on Helsinkiläinen valokuvataiteilija. Hän on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta Valokuvataiteen osastolta 2007.


Saara-Maria Kariranta (s.1974) is a Helsinki-based sculptor. She graduated from the Finnish Academy of Fine Arts in 2012.

Pekka Niittyvirta (s.1974) is a Helsinki-based photographer. He graduated from the Photography Department of the Helsinki School of Art and Design in 2007.


[www.kariranta.com]
[www.niittyvirta.com]

Näyttelyä on tukenut Uudenmaan taidetoimikunta.
The exhibition is supported by the Uusimaa Arts Council.