Kariranta & Niittyvirta : Landslide victory


MAALISKUU / March
6.3.2013 - 31.3.2013
SAARA-MARIA KARIRANTA & PEKKA NIITTYVIRTA
LANDSLIDE VICTORY - MAANVYÖRYMÄVOITTOSyntyvätkö yhteiskunnalliset päätökset samankaltaisesti kuin luonnonmullistukset, vääjäämättöminä? Asioina, joihin yksittäiset poliitikot/ kansalaiset eivät voi vaikuttaa. Näyttelytila täytetään puoliksi mullalla. Multavyörymä kulkee näyteikkunan poikki katonrajasta lattiaan. Päivällä teos on multakasauma sisätilassa. Tila syttyy illan pimetessä loistamaan kilpaa ympäristön mainosvalojen kanssa.

Are societal decisions born in a similar manner to natural catastrophes - inevitable? As concepts that are unreachable to individual politicians/citizens. The exhibition space is filled half with soil. The landslide goes through the window from the corner of the cealing to the floor. During daytime the artwork is a pile of soil inside the space. When dark the space lights up to shine in competition with the surrounding commercial neon lights.

Saara-Maria Kariranta (s.1974) on Helsinkiläinen kuvanveistäjä. Hän on valmistunut Taiteen Maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2012.

Saara-Maria Kariranta (s.1974) is a Helsinki-based sculptor. She graduated from the Finnish Academy of Fine Arts in 2012.

www.kariranta.com

Pekka Niittyvirta (s.1974) on Helsinkiläinen valokuvataiteilija. Hän on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta Valokuvataiteen osastolta 2007.

Pekka Niittyvirta (s.1974) is a Helsinki-based photographer. He graduated from the Photography Department of the Helsinki School of Art and Design in 2007.

www.niittyvirta.com

Näyttelyä on tukenut Uudenmaan taidetoimikunta.
The exhibition is supported by the Uusimaa Arts Council._ _ _ _ _ _ _

*Galleria Alkovi siirtyy vuonna 2013 uuteen toimintamalliin. Kun viime vuodet Alkovi on pyrkinyt esittelemään mahdollisimman laajasti taiteilijoiden näyttelyehdotuksia ilman tarkempaa linjausta ja rajoitetta, olemme nyt kutsuneet 12 taiteilijaa/taiteilijaparia tekemään teoksen nimenomaan ottaen huomioon gallerian tilalliset ja kontekstuaaliset erityispiirteet. Läpi vuorokauden auki olevana ikkunagalleriana Alkovi on osa julkista tilaa; se on jatkuvasti läsnä katu- ja kaupunkikuvassa samoin kuin kulman apteekki, aukion grilli ja Hurstin ruokajono, joiden keskuudessa galleria sijaitsee. Siksi tuntuukin oleelliselta miettiä galleriatoiminnan kautta julkisen tilan ja taiteen esittämisen problematiikkaa: kaupunkia yhteiskunnallisen muutoksen ilmentäjänä, yksityisiä ja rakenteellisia vallan näkyväksi tulemisia tai sosiaalisten ja poliittisten tilanteiden yhteentörmäyksiä. Tällaiseen viitekehykseen ja diskurssiin olemme pyytäneet taiteilijoita suhteuttamaan oman tekemisensä ja ajattelunsa.

/ In 2013 Gallery Alkovi starts a new mode of operation. The previous years Alkovi has been aiming to present exhibition suggestions from artists as widely as possible without a specific line or limitation. Now we have invited 12 artists/artist couples to make an artwork concidering the spatial and conceptual characteristics of the gallery. As a 24h open window gallery Alkovi is a part of the public space - it is constantly present in the cityscape in a same way as are the drugstore in the corner, the grill in the square and the Hursti breadline that accompany the gallery and form its surroundings. For this reason it seems relevant to reflect the problematics of public space: the city as an indicator for the social change, emergences of the individual and structural power or the collisions of social and political situ- ations. Into this kind of discource we have invited the artists to place their work and thinking.