[27.4.2010 – 25.5.2010]
FANNI NIEMI-JUNKOLA & MINNA SUONIEMI
Luontokuvia /Wild life


Näyttely esittelee videoteokset 'Lepakko' , jonka tekijä on Minna Suoniemi (2008) ja 'Torni', jonka tekijänä on Fanni Niemi-Junkola,2008). Molemmissa teoksissa ihminen nähdään sekä osana ympäristöä että yhteisöstä vieraantuneena. Teoksia katsoessa herätellään kysymystä paikan ja ihmisten välisistä jännitteistä – Miksi he ovat siellä?

Minna Suoniemi (s.1972) työskentee liikkuvan kuvan ja valokuvan installaatioiden parissa.
Fanni Niemi-Junkola (s.1962) on tehnyt useita video installaatioita ja filmi teoksia.


The exhibition presents two video works 'Bat' by Suoniemi (2008) and 'Tower' by Niemi-Junkola (2008) of two artists. In both pieces the individual is seen as part of the environment, but simultaneously alienated from society. The exhibition awakes a question of tension between a place and its people – Why are they there?

Minna Suoniemi (b. 1972) works with moving image and photography installations.
Fanni Niemi-Junkola (b.1962) has made video installations and film works.


[www.minnasuoniemi.com]
[www.fanniniemi-junkola.com]