[07.10.2016 - 23.10.2016]
Joaquín Segura
Whereof one cannot speak, thereof one must be silent

Curated by Giovanna Esposito Yussif

Alkovissa sekä Ingredients*-tilassa oli esillä kahteen eri osaan jakautuva näyttely taiteilija Joaquín Seguralta. Segura käsittelee työskentelyssään vihan ilmentymistä, sosiopoliittisia mikro-ilmastoja, epäsymmetrisen historian käsitettä ja ideologian roolia nykyhetkessä. Seguraa kiehtoo syvästi eri purkaumat, ristiriitaisuudet ja sosiaalisten megarakenteiden hajoamiset ja näiden oleellinen rooli globalisaation poliittisessa kriisissä, jota hänen töissään pääasiallisesti käsitellään arvioimalla yksityiskohtaisen historiallisesti merkittäviä ajanjaksoja ja niiden merkitystä nykyhetkeen.

'Whereof one cannot speak, thereof one must be silent' jatkaa Seguran tutkimusta vastarinnan ja epäonnistumisen ontologisesta merkityksestä esittämällä muodollisen analyysin kielestä jota käytetään sekä sosiaalisissa vastarintaliikkeissä että valtion sortotoimissa. Tässä viitekehyksessä teokset ovat myös erilaisten hiljentämisien, lopettamisten ja merkitysten muodostumisten tutkimista.

Divided on two spaces and parts - Alkovi as well as in Ingredients* - an exhibition by Joaquín Segura was presented. Joaquín Segura's practice meditates on the phenomenology of violence, sociopolitical microclimates, the concept of asymmetrical history and the current role of ideology. Segura is deeply fascinated by the fissures, contradictions and collapses in the social superstructures and the crucial role these have played in the globalization of political crisis, which in his work are mainly explored through an intimate revision of historic significant episodes and their impact on the present moment.

'Whereof one cannot speak, thereof one must be silent' follows Segura's investigation on the ontological significance of dissent and failure by presenting a formal analysis on the language deployed by social contestation movements and state repression. In this frame, the works are as well an exploration of different forms of silencing, canceling and encoding.

- - -


Perjantaina 7.10.2016 näyttelyiden avaamisen yhteydessä oli keskustelutilaisuus kuraattori ja taidehistorijoitsija Mariana Davidin kanssa Ingredients- tilassa.

On Friday 7.10. linked with the opening of the exhibitions there was a Q & A event at Ingredients with art historian and curator Mariana David.Joaquín Segura on kuvataiteilija joka työskentelee Meksiko Cityssa, Meksikossa. Hänen teoksiaan on esitetty yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Meksikossa, Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa. Hänen teoksiaan ovat esittäneet muun muassa Sala de Arte Público Siqueiros, El Museo del Barrio, White Box, apexart, MoLAA, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, National Center for Contemporary Art Moscow, The Modern ja MCA Denver. Vuosien 2013 ja 2015 aikana hän on työskennellyt useissa residensseissä kuten Hangar - Centre de producció i Recerca d'Arts Visuals (Barcelona), MeetFactory - International Center of Contemporary Art (Prague), Impakt Foundation (Utrecht) sekä Casa Wabi (Oaxaca). Segura on Meksikolaisen taideorganisaatio SOMAn perustava jäsen sekä hallituksen neuvonantaja jäsen.

Joaquín Segura is a visual artist based in Mexico City, MX. His work has been shown in solo and group exhibitions in Mexico, USA, Europe and Asia. Some spaces that have featured his work include Sala de Arte Público Siqueiros, El Museo del Barrio, White Box, apexart, MoLAA, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, National Center for Contemporary Art Moscow, The Modern, MCA Denver, among many others. Between 2012 and 2015 he undertook artistic residencies and research stays at Hangar - Centre de producció i Recerca d'Arts Visuals (Barcelona), MeetFactory - International Center of Contemporary Art (Prague), Impakt Foundation (Utrecht) , and Casa Wabi (Oaxaca). Joaquín Segura is a founding member and board advisor of SOMA, MX.

Mariana David on taidehistorijoitsija ja kuraattori, joka työskentelee Meksiko Cityssä. Hän on ollut vaihtoehtoisen taidetila La Panaderían koordinaattori, kuratoriaalinen assistentti Rufino Tamayo museossa sekä johtajana MUCA Roma, UNAM, jossa hän kehitti myös ohjelman The Right to the City. Freelance-kuraattorina hän on aloittanut Proyecto Juárez - hankkeen, joka on sarja taideresidenssejä ja julkaissut antologian Semefo 1990-1999: From the Morgue to the Museum.

Mariana David is an art Historian and curator based in Mexico City. She has been coordinator of the alternative space La Panadería, curatorial assistant at the Rufino Tamayo Museum and director of MUCA Roma, UNAM, where she developed the Program The Right to the City. As a freelance curator, she launched Proyecto Juárez, a series of artistic residencies in the border town and published the anthology Semefo 1990-1999: From the Morgue to the Museum.

Giovanna Esposito Yussif on kuraattori ja tutkija, joka työskentelee Helsingissä. Tällä hetkellä hän keskittyy toiminnassaan yhteyksien tuottamiseen tuotannon paikkojen, paikantuneen tiedon ja yhteistoiminnallisen tutkimuksen muotojen välille. Hän toimii aktiivisesti yhteistyössä erilaisten tahojen - kuten NÆS - Nomad Agency/Archive of Emergent Studies, Art Workers Helsinki, Night Schoolers, Rab-Rab Journal for Political sekä Another Road Map for Art Education- verkoston - kanssa. Hän on tehnyt myös yhteistyötä moninaisesti eri insituutioiden kuten HIAPin (Helsinki International Artists Program), Hanasaaren, Nykytaiteen keskus Framen, Sala de Arte Público Siqueiros, Galería OMR, Colección/Fundación Jumex, ja Laboratorio Arte Alamedan kanssa.

Giovanna Esposito Yussif is a curator and researcher based in Helsinki. Currently she focuses on rooting alliances between sites of production, situated knowledges and collaborative models of inquiry. She actively collaborates with different initiatives such as NÆS - Nomad Agency/Archive of Emergent Studies, Art Workers Helsinki, Night Schoolers, Rab-Rab Journal for Political and the network Another Road Map for Art Education. She has also collaborated with diverse art institutions such as Helsinki International Artists Program - HIAP, Hanasaari, Frame Visual Art Finland, Sala de Arte Público Siqueiros, Galería OMR, Colección/Fundación Jumex, and Laboratorio Arte Alameda among others.*Ingredients on pieni tila osoitteessa Kalevankatu 42. Miina Hujala ja Arttu Merimaa organisoivat sitä Alkovin lisäksi. Ingredients-tilan toiminta perustuu keskustelun ja pohdiskelun mahdollistamiselle sekä myöskin taideteosten, eri hankkeiden ja pienimuotoisia kokeilujen esittämiselle.

*Ingredients is a small space in Kalevankatu 42 - that Miina Hujala and Arttu Merimaa organize in addition to Alkovi. Ingredients is focused on providing a place for discussion and deliberation presenting also artworks, projects, miniscule experients.

_ _ _ _ _ _ _