Happy Magic Society: Ghost Trap


KESÄKUU / June
1.6.2013 - 30.6.2013
HAPPY MAGIC SOCIETY
presents Ghost trapLife forms a surface that acts as if it could not be otherwise, but under its skin things are pounding and pulsing.*
Materials: Styrofoam box, aluminium tape, electricity, soil, magnet, metal, orgasms, telepathy, wood, distance, apple seeds, unidentified organic materials, glass bowl, water from botanic garden, Wishing Bone Cycle –book, Robert Lax -book, steel wool, plywood, energy, obsidians, pink quartz.


Happy Magic Society was founded in 2009 in the forest of Jyderup. The collective executes actions and events, which often are spontaneous, unannounced and private. All the actions are site-specific and aim for magic, happiness and liberation. Since foundation Happy Magic Society has presented events, manifactured objects and organized guerilla screenings in Jyderup, Seoul, Frankfurt, Den Haag, Lund and in Nordkapp.


* Robert Musil (The Man Without Qualities Vol. 1: A Sort of Introduction and Pseudo Reality Prevails).

_ _ _ _ _ _ _

*Galleria Alkovi siirtyy vuonna 2013 uuteen toimintamalliin. Kun viime vuodet Alkovi on pyrkinyt esittelemään mahdollisimman laajasti taiteilijoiden näyttelyehdotuksia ilman tarkempaa linjausta ja rajoitetta, olemme nyt kutsuneet 12 taiteilijaa/taiteilijaparia tekemään teoksen nimenomaan ottaen huomioon gallerian tilalliset ja kontekstuaaliset erityispiirteet. Läpi vuorokauden auki olevana ikkunagalleriana Alkovi on osa julkista tilaa; se on jatkuvasti läsnä katu- ja kaupunkikuvassa samoin kuin kulman apteekki, aukion grilli ja Hurstin ruokajono, joiden keskuudessa galleria sijaitsee. Siksi tuntuukin oleelliselta miettiä galleriatoiminnan kautta julkisen tilan ja taiteen esittämisen problematiikkaa: kaupunkia yhteiskunnallisen muutoksen ilmentäjänä, yksityisiä ja rakenteellisia vallan näkyväksi tulemisia tai sosiaalisten ja poliittisten tilanteiden yhteentörmäyksiä. Tällaiseen viitekehykseen ja diskurssiin olemme pyytäneet taiteilijoita suhteuttamaan oman tekemisensä ja ajattelunsa.

/ In 2013 Gallery Alkovi starts a new mode of operation. The previous years Alkovi has been aiming to present exhibition suggestions from artists as widely as possible without a specific line or limitation. Now we have invited 12 artists/artist couples to make an artwork concidering the spatial and conceptual characteristics of the gallery. As a 24h open window gallery Alkovi is a part of the public space - it is constantly present in the cityscape in a same way as are the drugstore in the corner, the grill in the square and the Hursti breadline that accompany the gallery and form its surroundings. For this reason it seems relevant to reflect the problematics of public space: the city as an indicator for the social change, emergences of the individual and structural power or the collisions of social and political situ- ations. Into this kind of discource we have invited the artists to place their work and thinking.