Kuva Ilja Orlovin näyttelystä '1917: Weighed, Up-Measured, Divided' näyttelystä vuodelta 2017. / Image from Ilya Orlov's exhibition '1917: Weighed, Up-Measured, Divided' from 2017.

Alkovi sijaitsee osoitteessa Helsinginkatu 19 Kallion kaupunginosassa Helsingissä. Näyteikkunatila on auki ympäri vuorokauden. Vuodesta 2009 toimintaa ovat organisoineet Arttu Merimaa ja Miina Hujala. Alkovi keskittyy nykytaiteen esittämiseen paikka- ja kontekstisidonnaisten näyttelyiden kautta sekä toteuttaen erilaisia hankkeita.

Alkovi is located in Helsinki in Finland situated in a corner on Helsinginkatu 19 at Kallio district. As a display window space it is open to the public view 24 h. From the year 2009 onwards the activity of the space has been organized by Arttu Merimaa and Miina Hujala. Alkovi functions by presenting exhibitions of mainly contemporary art as well as separate projects – partially in relation to the questions arising from the location. Alkovi as a curatorial team has also produced workshops and other collaborative projects, arranged screenings and participated on festivals.

Vuodesta 2013 lähtien olemme pääasiallisesti keskittyneet toimimaan näyttelyiden suhteen kutsuperiaatteella, muodosten vuosittain näyttelyistä eräänlaisen kokonaisuuden ja sisällyttäen siihen ajoittain myös kommentoivan rakenteen keskustelujen ja tekstien kautta.

From the year 2013 onwards we function mainly thru invitation only – which will annually form a compilation of the exhibitions, and including occasionally the attachment of a commentatory form thru discussions and texts.

Vuosien 2009-2012 näyttelykalenteri rakentui pääosin taiteilijoiden ehdotusten pohjalta, halusimme pyrkiä pitämään galleriaa avoimena matalan kynnyksen projektitilana. Ajatuksenamme on ollut alleviivata tilan luonnetta itsessään, ja mahdollistaa taiteilijoiden työskentelyä suhteessa siihen.

During the years 2009-2012 our exhibition calendar was built mainly based on suggestions for exhibitions made by artists. We wanted to keep our gallery as an open 'easy access' project space. Artists exhibiting in Alkovi have seen a possibility of interaction between their practice and the context created thru the surrounding environment and the space itself.Alkovi galleria sai alkunsa taiteilija Otto Karvosen toimesta kun hän huomasi Helsinginkadun ja Fleminginkadun nurkassa näyteikkunana toimineen tilan olevan tyhjillään. Karvonen ajatteli sen olevan hyvä tilaisuus toteuttaa jokin tilapäinen interventio ennen seuraavaa vuokralaista. Taloyhtiö piti ideasta, ja lisäsi että pysyvämpikin galleriatoiminta voisi tulla kyseeseen. Otto Karvosen käyttöön ottamana tilan nimeksi tuli Alkovi – joka liittyy gallerian edustalla olevaan aukioon sen toimiessa eräänlaisena olohuoneena osalle alueen ihmisistä. Ensimmäinen varsinainen näyttely oli Jouko Lehtolan "Anonymous" kesäkuussa 2005. Vuonna 2008 Alkovi oli Kiasman – nykytaiteen museon käyttössä.

Alkovi gallery was founded by artist Otto Karvonen who noticed the space used as a display window in the corner of Helsinginkatu and Fleminginkatu being vacant and saw that there would be a great opportunity to execute a temporary intervention before the next tenant. Housing cooperative liked the idea and added that a more long-term solution could be possible.The space occupied by Karvonen was named Alkovi – a sleeping extension of the living room – referring to the connection between the display window space and the square in front of the gallery that works as a "living room" for some of the population of the area.The first exhibition in the Gallery Alkovi was Jouko Lehtolas's "Anonomous" in June 2005.During 2008 Gallery was temporarily used by Kiasma - The Contemporary Art Museum in Finland.

Käytämme edelleen sanaa 'galleria' kuvataksemme tilamme ja toimintaamme, mutta korostamme esille/nähtäville asettamista. Oleellisesti liittyen julkiseen tilaan.

We continue to use the term 'gallery' to depict the activity of the space but empasize the act and situation of placing something on view. This being connected integrally to public space.


Alkovin toimintaa ovat tukeneet: Koneen säätiö, Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, Uudenmaan taidetoimikunta, Nykytaiteenkeskus Frame, Taiteen keskustoimikunta, Kordelinin säätiö ja AVEK.

Alkovi has been over the years supported by: Kone Foundation, Helsinki City Cultural Office, Uudenmaa Arts Council, Frame Contemporary Art Finland, The Arts Council of Finland, Kordelin Foundation and AVEK (Centre for audiovisual culture).