Kuva Vappu Jalosen 'Tämä on sinulle, tämä ei ole sinulle' näyttelystä vuodelta 2015. / Image from Vappu Jalonen's exhibition 'This is for you, This is not for you' from 2015.|

Alkovi sijaitsee osoitteessa Helsinginkatu 19 Helsingin Kalliossa. Näyteikkunamainen tila on auki 24 h. Vuodesta 2009 galleria toimintaa ovat organisoineet Arttu Merimaa ja Miina Hujala ja Alkovi keskittynyt taiteen esittämiseen paikka- ja kontekstisidonnaisten näyttelyiden kautta sekä toteuttaen työpajoja, screeningejä ja yhteistyöprojekteja.

Alkovi gallery is located in Helsinki in Finland situated in a corner on Helsinginkatu at Kallio district. As a display window space it is open to the public view 24 h. From the year 2009 onwards the activity of the space has been organized by Arttu Merimaa and Miina Hujala. Alkovi functions by presenting contemporary art exhibitions and projects especially in relation to the questions arising from the location and the site. During the years Alkovi as a curatorial team has also produced workshops and other collaborative projects, arranged screenings and participated on festivals.

Vuodesta 2013 lähtien olemme pääasiallisesti keskittyneet toimimaan näyttelyiden suhteen kutsuperiaatteella, muodosten vuosittain näyttelyistä eräänlaisen kokonaisuuden ja sisällyttäen siihen ajoittain myös kommentoivan rakenteen keskustelujen ja tekstien kautta.

From the year 2013 onwards we function mainly thru invitation only - which will annually form a compilation of the exhibitions, and including occasionally the attachment of a commentatory form thru discussions and texts.

Vuosien 2009-2012 näyttelykalenteri rakentui pääosin taiteilijoiden ehdotusten pohjalta, halusimme pyrkiä pitämään galleriaa avoimena matalan kynnyksen projektitilana. Ajatuksenamme on ollut alleviivata tilan luonnetta itsessään meidän itsemme ollessa eräänlaisia näyttelytoiminnan ja projektien mahdollistajia.
Taiteilijat siten ovat hakeutuneet yhteistyöhön ikkunatilamme kanssa nähdessään mahdollisuuden vuorovaikutukseen oman työskentelynsä ja tilan sekä ympäristön luoman kontekstin välillä.

During the years 2009-2012 our exhibition calendar was built mainly based on suggestions for exhibitions made by artists. We wanted to keep our gallery as an open 'easy access' project space. Our idea behind this approach was to highlight the gallery space in itself - leaving the role of managing it, as well as organizing connected projects - to us. Artists exhibiting in Alkovi have seen a possibility of interaction between their practice and the context created thru the surrounding environment and the space itself.


Galleria sai alkunsa taiteilija Otto Karvosen toimesta kun hän huomasi Helsinginkadun ja Fleminginkadun nurkassa näyteikkunana toimineen tilan olevan tyhjillään. Karvonen ajatteli sen olevan hyvä tilaisuus toteuttaa jokin tilapäinen interventio ennen seuraavaa vuokralaista. Taloyhtiö piti ideasta, ja lisäsi että pysyvämpikin galleriatoiminta voisi tulla kyseeseen.

The gallery was founded by artist Otto Karvonen who noticed the space used as a display window in the corner of Helsinginkatu and Fleminginkatu being vacant and saw that there would be a great opportunity to execute a temporary intervention before the next tenant. Housing cooperative liked the idea and added that a more long-term solution could be possible.

Otto Karvosen käyttöön ottamana tilan nimeksi tuli Alkovi - olohuoneen laajennus, joka liittyy gallerian edustalla olevaan aukioon sen toimiessa eräänlaisena olohuoneena osalle alueen ihmisistä.

The space occupied by Karvonen was named Alkovi - a sleeping extension of the living room - referring to the connection between the display window space and the square in front of the gallery that works as a "living room" for some of the population of the area.

Ensimmäinen varsinainen näyttely oli Jouko Lehtolan "Anonymous" kesäkuussa 2005. Karvosen aikana muita taiteilijoita ovat olleet mm. Kim Simonsson, Sasha Huber, Tatu Tuominen, Nene Tsuboi, Jani Hänninen, Konsta Ojala ja monia muita. Vuonna 2008 Alkovi annettiin väliaikaisesti Kiasman - nykytaiteen museon käyttöön.

The first exhibition in the Gallery Alkovi was Jouko Lehtolas's "Anonomous" in June 2005. Other artists presented during Karvonen's time were Kim Simonsson, Sasha Huber, Tatu Tuominen, Nene Tsuboi, Jani Hänninen and Konsta Ojala among many others. During 2008 Gallery was temporarily used by Kiasma - The Contemporary Art Museum in Finland.


Alkovin toimintaa ovat tukeneet: Koneen säätiö, Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, Uudenmaan taidetoimikunta, Nykytaiteen keskus Frame, Taiteen keskustoimikunta, Kordelinin säätiö ja AVEK. Alkovi has been over the years supported by : Kone Foundation, Helsinki City Cultural Office, Uudenmaa Arts Council, Frame Contemporary Art Finland, The Arts Council of Finland, Kordelin Foundation and AVEK (Centre for audiovisual culture).