[10.10.2014 - 30.11.2014]
DIEGO BRUNO
The Problem Of Intersection RemainsDiego Brunon teos Alkovissa oli seurasta työskentelyn jatkumosta - prosessista, jossa aineisto (tekstit, kuvat, arkistomateriaali, informaatio) tuottaa havaintoja, ajattelua, teosaihioita ja keskusteluja. Tässä yhteydessä Brunon taiteellinen työskentely ja Alkovin tila sekä ajatuksemme tuon tilan käytöstä yhdistyvät eräänlaiseksi keskustelun alustaksi. Lopulta näyttely koostuu nimenomaan tilasta itsestään sekä lauseesta, joka toimii myös näyttelyn nimenä: ulko- ja sisätilän toisistaan erottavasta ja ne samalla määrittävästä lasilevystä "ulkoisen" ja "sisäisen" leikkauspisteessä sekä lauseesta, joka sekä tarkentaa että purkaa tätä tilallista suhdetta.


Argentiinalaistaustainen, vuonna 1978 syntynyt Diego Bruno asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän opiskeli taidehistoriaa Buenos Airesin yliopistossa, suoritti kuvataiteen kandidaatin tutkinnon Escola Massanossa Espanjassa ja maisterin tutkinnon Kuvataideakatemiassa Helsingissä. Bruno on osallistunut useisiin kansainvälisiin studio-ohjelmiin joista mainittakoon Het Wilde Weten Rotterdamissa, Hangar Barcelonassa ja Wiels Brysselissä. Brunon teoksia on esitetty mm. Wiels Center for Contemporary Art:ssa, Buenos Airesin Museum of Latin American Art:ssa, Centre d'Art Santa Monicassa Barcelonassa, Manifesta 08 Murciassa, Hudson Valley Center for Contemporary Art:ssa New Yorkissa, Lokaal 01:ssä ja Lls387:ssä Antverpenissä, Mirta Demare Galleryssa, Ruth Benzacar Galleryssa, Center for Contemporary Art Celjessä, The Solo Project Baselissa sekä Malmö Konsthallissa. 2014 Brunolle myönnettiin Arco Art Fair Madridin Illy-palkinto työstään Solo Project Focus Latinoaméricassa.

Diego Bruno's work in Alkovi is a consequence of a work in progress. A process that consists of material - texts, images, archival footage, information - that generate perceptions, thinking, concepts for works and discussions. Here Bruno's practice launches a discursive circle where the aforementioned variables become a shape-shifting and relinking entity functioning as a starting point for a communicative platform. The exhibition brings together Bruno's critical artistic work and Alkovi's conceptions of the gallery space and it's use. Ultimately, the work consist of displaying the Alkovi space itself, and the sentence that title the work: the interior and exterior of the gallery separated but at the same time defined by the implicit manifestation of the glass window in between - and the sentence determining as well as deconstructing this spatial relationship. You can see and understand the existence of both as separates through the intersection that creates them. We nurture this division, it presents us with a source of departure or a locus of action, allowing us to be aware that things are taking place.

Born in 1978 in Argentina, Diego Bruno lives and works in Helsinki. He studied History of Art at the University of Buenos Aires, holds a BA in Fine Arts from the Escola Massana, Barcelona and a MFA in Fine Arts from the Finnish Academy of Fine Arts. Diego Bruno participated in several international studio programs such as Het Wilde Weten in Rotterdam, Hangar in Barcelona and Wiels, Brussels. Bruno's work has been shown at Wiels, Center for Contemporary Art, Museum of Latin American Art, Buenos Aires. Centre d?Art Santa Monica, Barcelona, Manifesta 08 Murcia, Hudson Valley Center for Contemporary Art, New York. Lokaal 01 Antwerp, Lls387 Antwerp, Mirta Demare Gallery, Ruth Benzacar Gallery, Center for Contemporary Art Celje, Extra City, The Solo Project, Basel, Malmö Konsthall among others. In 2014 he was awarded the Illy prize for his work at Solo Project Focus Latinoamérica, Arco Art Fair in Madrid.

[diegobruno.fi]

Arttu Merimaa's take on Diego Bruno's piece on pdf.

_ _ _ _ _ _ _