[Kuva / Image: Aulisjaheikki(c)]


[4.2.2011 – 27.2.2011]
Aulisjaheikki:
YHDESSÄ KULKEMINENNäyttelyssä tekijät – yhteisnimellä 'AulisjaHeikki' – kysyivät: Mitkä ovat yhdessä olemisen minimivaatimukset? Ja onko hedonistisessa maailmassa kykyä ja halua toimia yhdessä? Tekijät vastasivat, että "yhdessä kulkeminen voi olla välttämättömyyttä ja pakkoa tai itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Se voi olla oikeus tai velvollisuus. Yhteisen hyvän näkeminen ja rakentaminen edellyttää samaan suuntaan kulkemista. Auttamisen halun lisäksi tarvitaan kykyä toimia muillakin kuin omilla ehdoilla." Näyttelyn yhteydessä tarjottiin taidepalveluna kengänlankkausta ohikulkijoille.

'Aulisjaheikki' on taide- ja elämänkumppanuus duo. Aulisjaheikin taiteellinen yhteistyö alkoi vuonna 2010 tapahtumassa 'Parisuhdeveistos omassa kodissa', joka oli myös taiteilija Aulis Harmaalan maisterin lopputyön osa Aalto Yliopistossa.

In the exhibition the working duo under the name 'Aulisjaheikki' inquired what are the minumum requirements for 'going together'? They asked also: do we have the ability and the will to work in mutual co-operation in this hedonistic world? The artists answered themselves that "To traverse together may be a necessity and a force, or independence and freedom. It may, as well, be a right or an oblication. A prerequisite to see and to build up common well-being, is the sense of going into the same direction. In addition, to the desire of assisting, we need the talent to work not only according to our own conditions but to take the co-travellers into account." During the exhibition the duo also offered shoe polishing on the passers-by.

Aulis and Heikki are partners in art as well as in every-day-life. The alter ego ‘Aulisjaheikki’ states that it "seeks for a harmonious way to picture the world of dissonance." Their artistic cooperation started in their installation 'A Sculpture on the Theme of Relatioships, 2010.' which was the thesis piece of artist Aulis Harmaala for his M.A. degree in the School of Art and Design / Aalto university.


[www.aulisharmaala.info]