Image: Marko Happo


SYYSKUU / September
5.9. - 28.9.2013
ANNA ESTARRIOLA
“THIS GALLERY IS TOO SMALL FOR ME”“But I am happy to be exhibited.”

Anna Estarriola asettaa näytteille suuren pehmeän lelumaisen veistoksen joka puristautuu ikkuna gallerian sisälle. Video-puhekupla päivittää hahmon ajatuksia esillä olemisesta. Installoitu asetelma viittaa taiteilijan identifikaation teoksensa kanssa sekä paikka-sidoinnaisiin esitysolosuhteisiin Alkovissa.

Anna Estarriola exhibits a large soft toy-like sculpture, squeezed inside the window gallery. A video-thinking bubble updates the character’s thoughts about being displayed. The installed scene refers to the artist’s identification with her work, and to the site-specific exhibiting conditions in Alkovi.

===
“I am interested in intuitively envisaged exchanges and interactions between the visual and media arts and other disciplines, such as performing arts and technology. The themes of my work revolve around perception of reality, emotions, individual and communal behavior, and communication. I am fascinated and disturbed by human beings, and mesmerized and puzzled by moving images, moving bodies and moving objects. I work with cross-disciplinary narrative structures that explore and question the union of content, medium and context.

Over the last years I have created media installation works combining sculptures and moving image with dance, dramaturgy, mechanics and electronics. I have also been directing dance pieces, performances and short film projects. Further I have worked in several internationally touring theatre and dance productions as a video artist and performed as a dancer for other choreographers.”
===

Estarriola syntyi Kataloniassa (espanja), mutta on asunut ja työskennellyt Helsingissä vuodesta 2004. Hänellä on Kuvataiteen maisterin tutkinto sekä Kuvanveiston osastolta Barcelonan yliopistosta (2004), että Kuvataideakatemiasta Tila - aika taiteiden laitokselta (2009). Tämän lisäksi hän on tehnyt opintoja nykytanssista Barcelonassa sekä Helsingissä.

Estarriola was born in Catalonia (Spain), but has lived and worked in Helsinki since 2004. She has a Master of Fine Arts degrees from both the University of Barcelona, sculpture department (2004) and the Finnish Academy of Fine Arts, Time and Space department (2009). In addition, she has done some studies on contemporary dance in Barcelona and Helsinki.

Keväällä 2012 hän sai Suomen taidesäätiön Nuorten taiteilijoiden apurahan. Keväällä 2013 hän sai puolen vuoden työskentelyapurahan Suomen Kulttuurirahastolta.

In spring 2012, she received the Grant for Young Artists by the Finnish Art Association. In spring 2013, she received the half a year artistic working grant by the Finnish Cultural Foundation.

www.annaestarriola.com
_ _ _ _ _ _ _

*Galleria Alkovi siirtyy vuonna 2013 uuteen toimintamalliin. Kun viime vuodet Alkovi on pyrkinyt esittelemään mahdollisimman laajasti taiteilijoiden näyttelyehdotuksia ilman tarkempaa linjausta ja rajoitetta, olemme nyt kutsuneet 12 taiteilijaa/taiteilijaparia tekemään teoksen nimenomaan ottaen huomioon gallerian tilalliset ja kontekstuaaliset erityispiirteet. Läpi vuorokauden auki olevana ikkunagalleriana Alkovi on osa julkista tilaa; se on jatkuvasti läsnä katu- ja kaupunkikuvassa samoin kuin kulman apteekki, aukion grilli ja Hurstin ruokajono, joiden keskuudessa galleria sijaitsee. Siksi tuntuukin oleelliselta miettiä galleriatoiminnan kautta julkisen tilan ja taiteen esittämisen problematiikkaa: kaupunkia yhteiskunnallisen muutoksen ilmentäjänä, yksityisiä ja rakenteellisia vallan näkyväksi tulemisia tai sosiaalisten ja poliittisten tilanteiden yhteentörmäyksiä. Tällaiseen viitekehykseen ja diskurssiin olemme pyytäneet taiteilijoita suhteuttamaan oman tekemisensä ja ajattelunsa.

/ In 2013 Gallery Alkovi starts a new mode of operation. The previous years Alkovi has been aiming to present exhibition suggestions from artists as widely as possible without a specific line or limitation. Now we have invited 12 artists/artist couples to make an artwork concidering the spatial and conceptual characteristics of the gallery. As a 24h open window gallery Alkovi is a part of the public space - it is constantly present in the cityscape in a same way as are the drugstore in the corner, the grill in the square and the Hursti breadline that accompany the gallery and form its surroundings. For this reason it seems relevant to reflect the problematics of public space: the city as an indicator for the social change, emergences of the individual and structural power or the collisions of social and political situations. Into this kind of discource we have invited the artists to place their work and thinking.