[Kuva / Image: Milla Toukkari]


[19.6.2012-1.7.2012]
MILLA TOUKKARI
Chatam Sófer - Štefánikova 24


"Maalauksissani tutkin muistini toimintaa, ja sitä, minkälaisen muodon muisto saa muisteluprosessissa. Maalaukset sijoittuvat noin kolmen kilometrin matkalle Bratislavaan, Slovakiaan, jossa vietin noin yhdeksän kuukautta syksyn 2010 alusta kevään 2011 loppuun. Kuljin kyseistä matkaa ja sen variaatioita lukemattomia kertoja, ja matkan varrella minulle kehittyi paljon siirtymiseen, lähentymiseen, etääntymiseen ja luopumiseen liittyviä muistoja.

Tietyt paikat konkretisoivat muistoja erityisen osuvasti. Muistelu toimintana on kuitenkin vähintään yhtä tärkeä aihe töissäni kuin itse muistelun aihe; miten aika katoaa mielestäni, miten menneet tapahtuvat kiinnittyvät yhteen hetkeen lomittuen toisiinsa erottumattomasti. Muisti ei ole lineaarinen niinkuin oli se matka, joka sitoo muistot toisiinsa. Tuo lineaarinen reitti on kuitenkin avain muistojen ja muistelemisen vyyhtiin." Teksti: Toukkari


"In my paintings I aim at discovering the functioning of my memory, and the form a single memory gains in the process of reminiscence. The paintings can be situated on a 3-kilometer-route in Bratislava, Slovakia, were I spent nine moths from the beginning of the autumn 2010 till the end of the spring 2011. I travelled the journey and its variations innumerable times, and on the route I developed several memories related to transit, drawing closer, alienation and renunciation. Some places concretize some memories especially aptly. However, recollection as action is as important theme in my works as the actual subject of the memory; how time disappears in the mind of the reminiscent, and how the past events tangle and interlock inseparably. Memory is not as linear as was the journey that binds the memories together. Nonetheless, that linear route provides a key to the web of reminiscing and memories." Text: Milla Toukkari