[Kuva / Image: Arttu Merimaa]


[2.11.2009–29.11.2009]
SARI TERVANIEMI
Memento Mori [Latin, = remember you must die]


Sari Tervaniemen Memento Mori -valokuvasarja käsitteli liikenneturvattomuutta. Päivittäin aggressiiviset autoilijat muistuttavat jalankulkijoita ihmisen kuolevaisuudesta. Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan Helsingissä tapahtui vuonna 2008 yhteensä 562 henkilövahinkoihin johtanutta liikenneonnettomuutta. Edellisvuodesta henkilövahinko-onnettomuudet lisääntyivät 7 %. Liikenne väheni vastaavana ajankohtana vajaa 2 %. Vuoden 2006 jälkeen henkilövahinkojen määrä on alkanut kasvaa. Vuonna 2008 Suomessa kuoli liikenteessä ennakkotietojen mukaan 343 henkilöä.

Sari Tervaniemi’s photography series Memento Mori dealt with unsafety in traffic. Aggressive drivers remind pedestrians daily of human mortality. According to Helsinki City planning department there was 562 accidents leading to bodily injuries in 2008. From previous year accidents with bodily injuries increased by 7 %.Traffic decreased in the same period about 2 %. After year 2006 there has been a increase in bodily injuries. In the year 2008 according to preliminary records 343 people died in traffic.


[saritervaniemi.wordpress.com/about/]