[Kuva / Image: Arttu Merimaa][20.02.- 25.04.2018]
DAVID TER-OGANYAN
[FIN]

Suuret kankaalle tulostetut printit valtaavat Alkovin ikkunavitriinitilan lähes koko tilan leveydeltä. Koska Alkovi (läpi vuorokauden esillä olevana taidetilana) on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän kadun elämän kanssa, haluamme esittää Ter-Oganyanin töitä, jotka ovat voimakkaasti lähtöisin julkisesta toimijuudesta ja kaduilta.

Alkovissa esillä olevat teokset ovat suurennoksia vuosina 2001 - 2003 tehdystä digitaalisten piirrosten sarjasta. Karkeasti pikselöityneestä mustavalkoisesta kuvamassasta nousee esiin kuvia: ihmisiä, lippuja, kohotettuja nyrkkejä, toimintaa, sekasortoa. Kuvia mielenosoituksista ja marsseista. Teokset muistuttavat katsojaa julkisen tilan olennaisesta tärkeydestä yhteiskunnallisen mielipiteen esilletulon alustana, mutta myös mielenosoittamisen toistuvasta ja kehällisestä olemuksesta. Erityisesti nyky-Venäjällä mielenosoittajat ovat jatkuvasti kasvotusten julkisen kokoontumisen äärimmäisestä tärkeydestä sekä samanaikaisesta turhuudesta, kun valtio kiristää otettaan julkisen puheen sekä kokoontumisen suhteen. Mielenosoituksia tapahtuu, mutta muutos jota niin kipeästi kaivataan odottaa tulemistaan.

David Ter-Oganyan (synytynyt 1981) tuli mukaan taidemaailmaan hyvin nuoressa iässä.  1990-luvun lopulla hän yhdessä ystäviensä, isänsä - sekä vanhempien kollegojensa Moskovan aktionistisestä liikkeestä kanssa - järjestivät tilaisuuksia, jotka yhdistelivät taidetta ja poliittista anarkismia. Tämä toiminta jatkui 2000-luvulle asti, kun Ter-Oganyan oli mukana perustamassa Radek- taiteilijaryhmää. Ter-Oganyanin taide koostuu piirtämisestä, maalaamisesta, objekteista, digitaalisesta taiteesta ja performatiivisista tilanteista. Sen perustana toimii vaihtoehtokulttuureihin liittyvä ajatus, jossa taide luo toimijuutta sekä päin vastoin.

David Ter-Oganyan on ollut esillä yksityisnäyttelyissä MUMOK Nykytaiteen museossa (Wien), Multimedia Art Museum:ssa (Moskova), XL-gallery:ssä ja Guelman Gallery:ssä (Moskova) sekä Prometeogallery:ssä (Milano) ja DiehlCUBE:ssa (Berliini). Hänen teoksiaan on ollut esillä myös lukuisissa taidemuseoissa ja tapahtumissa kuten: New Museum (New York), Varsovan Nykytaiteen museo, Künstlerhaus Bethanien, Manifesta 4 (Frankfurt), 10. Istanbulin biennaali, Moskovan Biennaali (2005) ja Torinon Triennaali (2005). Ter-Oganyanille on myönnetty "Black Square" taidepalkinto (Moskovassa 2004) sekä Henkel Art Award (2011).[ENG] Two large scale prints on canvas occupy almost the full length of the display window (vitrine) space. Alkovi (as a 24/7 public art space) is in ongoing interplay with the surrounding life on the street - the reason behind our aspiration in showing Ter-Oganyans work, that of which is heavily rooted in public action and the street.

The works on display in Alkovi are enlargements from a series of digital drawings from the years 2001 - 2003. The crudely pixelated black and white pictorial mass creates a pattern from which images arise: people, flags, raised fists, action, upheaval. They are street views of demonstrations and marches. The work reminds us of the acute importance of public space as the platform for societal opinion, but also the repetitive and cyclical nature of public manifestations. Especially in contemporary Russia, people are constantly reminded of the simultaneous urgency and, on the other hand, futility of demonstrating while the state power tightens its grip towards the rights for public speech and gathering. The demonstrations keep happening, but the change they so desperately seek for keeps on awaiting. 

David Ter-Oganyan (b. 1981) got into the art world in a very young age. Together with his friends, father and more veteran colleagues from the Moscow actionist movement in the end of 1990's they created various actions combining art and political anarchism. This continued to the 2000's when Ter-Oganyan organized events and made art as a co-founding member of the Radek Group. Ter Oganyan's art consists of drawing, painting, objects, video, photography, digital art, performative actions. It is founded in the counter-culture situation where art creates agency and vice versa. 

David Ter-Oganyan has been presented in solo shows in Museum of contemporary art MUMOK (Vienna), Multimedia Art museum (Moscow), XL-gallery (Moscow), Prometeogallery (Milan), Guelman Gallery (Moscow) and DiehlCUBE (Berlin). His work has also been on display at New Museum (New York), Warsaw Museum of Contemporary Art, Künstlerhaus Bethanien, Manifesta 4 (Frankfurt), 10th Istanbul Biennale, Moscow Biennale (2005 ) and Turin Triennal (2005). Ter-Oganyan is the winner of "Black Square Art Price" (Moscow, 2004) and Henkel Art Award (2011).
_ _ _ _ _ _ _