HUHTIKUU / April
5.4.2013 - 28.4.2013
TATU ENGESTRÖM
DISPLAYDisplay on rekonstruktio Helsingin Vallilassa sijaitsevan asunnon esine-sommitelmista. Näyttelytilassa ovat asunnon alkuperäiset esineet asunnossa sijaitsevilla paikoillaan. Osana teosta on valokuva-triptyykki, joka koostuu kolmesta valolaatikosta. Kuvat on otettu asunnosta ennen esineiden siirtämistä. Näyttelyn päätyttyä esineet palautetaan takaisin asuntoon tarkasti merkityille paikoilleen.

Display is a reconstruction of object arrangements from an apartment locating in Vallila Helsinki. The reconstruction shows the original objects displayed in the exact same positions as they were in the apartment. The exhibition includes a photography triptych with three light boxes showing the apartment before the objects were removed. After the exhibition the objects will be returned to their exact marked locations in the apartment.


Tatu Engeström (s.1984) on Helsinkiläinen kuvataiteilija, joka viimeistelee maisterintutkintoa Kuvataideakatemiaan. Engeström on ollut mukana näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla vuodesta 2006 lähtien. Viimeisin näyttely oli yksityisnäyttely The Space in Between Kuvataideakatemian galleriassa keväällä 2012. Engeströmin taiteellinen tuotanto vaihtelee julkisessa tilassa tapahtuvista interventioista gallerioissa ja museoissa esitettäviin installointeihin. Konteksti, jossa lopullinen teos esitetään on olennainen osa Engeströmin taidetta. Julkisen ja yksityisen tilan hämärtyvä raja alue on teoksissa aina läsnä.


Tatu Engeström (born 1984) is a visual artist based in Helsinki, who is currently finishing his Masters degree to Academy of Fine Arts. He has exhibited in Finland and abroad, his latest exhibition being a solo show "The Space Between" in the gallery of the Academy of Fine Arts in the spring 2012. The artistic production on Engeström's work varies from interventions in public spaces to installations presented in galleries and museums. Context in which the final work is presented is an essential part of Engeström's practice. The diffusing line between public and private space is constantly present in his works.


_ _ _ _ _ _ _

*Galleria Alkovi siirtyy vuonna 2013 uuteen toimintamalliin. Kun viime vuodet Alkovi on pyrkinyt esittelemään mahdollisimman laajasti taiteilijoiden näyttelyehdotuksia ilman tarkempaa linjausta ja rajoitetta, olemme nyt kutsuneet 12 taiteilijaa/taiteilijaparia tekemään teoksen nimenomaan ottaen huomioon gallerian tilalliset ja kontekstuaaliset erityispiirteet. Läpi vuorokauden auki olevana ikkunagalleriana Alkovi on osa julkista tilaa; se on jatkuvasti läsnä katu- ja kaupunkikuvassa samoin kuin kulman apteekki, aukion grilli ja Hurstin ruokajono, joiden keskuudessa galleria sijaitsee. Siksi tuntuukin oleelliselta miettiä galleriatoiminnan kautta julkisen tilan ja taiteen esittämisen problematiikkaa: kaupunkia yhteiskunnallisen muutoksen ilmentäjänä, yksityisiä ja rakenteellisia vallan näkyväksi tulemisia tai sosiaalisten ja poliittisten tilanteiden yhteentörmäyksiä. Tällaiseen viitekehykseen ja diskurssiin olemme pyytäneet taiteilijoita suhteuttamaan oman tekemisensä ja ajattelunsa.

/ In 2013 Gallery Alkovi starts a new mode of operation. The previous years Alkovi has been aiming to present exhibition suggestions from artists as widely as possible without a specific line or limitation. Now we have invited 12 artists/artist couples to make an artwork concidering the spatial and conceptual characteristics of the gallery. As a 24h open window gallery Alkovi is a part of the public space - it is constantly present in the cityscape in a same way as are the drugstore in the corner, the grill in the square and the Hursti breadline that accompany the gallery and form its surroundings. For this reason it seems relevant to reflect the problematics of public space: the city as an indicator for the social change, emergences of the individual and structural power or the collisions of social and political situ- ations. Into this kind of discource we have invited the artists to place their work and thinking.