[Kuva / Image: Arttu Merimaa][30.10.2015 - 29.11.2015]
PILVI TAKALA & AMELIE BEFELDT
Give a little bit
Taiteilijoiden Takala ja Befeldt yhteistyönä tekemä videoteos toi esiin sosiaalisen kanssakäymisen puhumattomia säännönmukaisuuksia paljastaen vieraanvaraisuuden rajoja sekä antamiseen ja saamiseen liittyvää "kaupankäyntiä".

Takala ja Befeldt kirjoittavat teoksestaan:
"Give a little bit- videon karaokemuotoisuus on hienovarainen tapa kutsua katsoja osallistumaan, laulamaan mukana vaikka vain lausuen laulun lyriikat päässään. Videon tapahtumapaikka on uramessut, jossa yritysten edustajat seisovat koko pävän osastoissaan jakaen informaatiota uravaihtoehdoista ihmisille jotka ovat maksaneet sisäänpääsymaksun. He tarjoavat kyniä, suklaata, ja esitteitä mukaan otettavaksi. Nämä "kylkiäiset" eivät ole lahjoja puhtaimmassa merkityksessään - vierailijan odotetaan antavan aikansa ja huomionsa vaihtokaupassa sekä osoittavan kiinnostuksensa. Näissä messuissa on myös kyse vaihtokaupasta laajemmassa merkityksessä: ne esittävät kuinka työntekijän on annettava ensin jotain saadakseen vastinetta myöhemmin ammatillisella urallaan. Tuotteiden pelkkä hamstraaminen kunnioittamatta siten kirjoittamattomia sääntöjä rikkoo messuilla vallalla olevaa kulttuurillista koodia - vierailija joka toimii koodia vastaan alkaa näyttämään tunkeutujalta. Messutyöntekijät jotka saattavat itse toimia kuten tämä vierailija muussa tilanteessa tulevat ärtyneiksi ja suojelevaisiksi jaettavista tuotteistaan. Pelko siitä että joku mahdollisesti käyttää järjestelmää hyväkseen ja vaatimus sääntöjen noudattamisesta on usein suurempi kuin terve järki. Me helposti epäonnistumme arvioimaan todellisia hyötyjä ja haittoja jonkun ottaessa tarjotun omenan vain halustaan syödä sen mielummin tarjoten sitä henkilölle joka osoittaa sitoutumisensa sääntöjärjestelmiimme."


The video piece presented in Alkovi was a collaboration between artists Takala and Befeldt. It presented the unspoken rules embedded in social conduct as well as reveals the limits of hospitality and shows the "trading" that goes on with giving and receiving. Takala & Befeldt write about their piece:
"Give a little bit takes the format of a karaoke song video as a subtle means to invite the viewer to participate, to play along even if it's just by reading the lyrics of the song in their head. The video takes place at a career fair where corporate representatives stand at their booths all day, giving out information about career opportunities to people who have paid an entrance fee. They offer giveaways such as chocolates, pens and printed materials. These 'giveaways' are not gifts in the purest sense - the visitor is expected to give their time and attention in exchange and to show interest. These fairs are also about exchange in a larger sense: they delineate what the worker must give in order to receive something later on in their professional career. Just grabbing the giveaways without respecting this unwritten rule violates the 'cultural code' holding sway in the fair environment and the visitor who does so starts to appear as a perpetrator. Fair workers - who might themselves behave as the visitor does in another context - feel irritated and protective of their giveaways when at the fair. The fear of someone possibly exploiting the system and a requirement that we follow the rules of is often greater than common sense. We easily fail to asses the real losses or benefits in someone just taking a giveaway apple because they want to eat it - and prefer to offer it to a person who presents their commitment to our rule system." - - - -

Antamisen ja ottamisen teemat resonoivat suhteessa Alkovin sijaintiin. Alkovi jakaa saman pienen aukion Hurstin ruokajakelun kanssa, joka jakaa elintarvikkeita kahdesti viikossa. Samalla aukiolla sijaitsee myös myös pieni pikaruokagrilli, apteekki, kristillisen järjestön kirpputori, otto-automaatti ja kulman takana Alko. Aukiolle on syntynyt oma sosiaalinen piirinsä, joka sulautuu sitä ympäröivään kaupunkiin ja tapahtumiin. Kysymys sopivasta käyttäytymisestä mallintaa sitä minkälaisen tilan ja mahdollisuuden toimia annamme tai sallimme muille.

The themes of giving and receiving find resonance in Alkovi's location. Alkovi is situated on a little square that is shared also by a Hursti's food donation organization that distributes food supplies twice a week. Located on the same square are also a small fast-food kiosk, pharmacy, a second hand store run by a christian organization, ATM - and around the corner - a liqueur store. The square has formed its own social circle that nonetheless blends into the surrounding city and events. The question about the proper conduct depicts what kind of space and what kind of possibilities for action we enable and allow.
Pilvi Takala työskentelee sosiaalisten tilanteiden, sääntöjen ja rakenteiden parissa. Takalan videoteokset käsittelevät sosiaaliseen käyttäytymiseen liittyviä toimintamalleja ja esittävät kysymyksiä toimintamme vapaudesta ja itsemääräämisoikeudestamme. Takala on yksi nykyhetken kansainvälisesti laajimmin esillä olevista suomalaistaiteilijoista. Vuonna 2013 hänelle myönnettiin Suomen Valtion taidepalkinto sekä Frieze Londonin Emdish Award. Takala valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2006, jonka jälkeen hän on on ollut mukana muun muassa Amsterdamin Rijksakademie van beeldende kunsten -, Lontoon Gasworks - sekä New Yorkin ISCP -residenssiohjelmissa.

Pilvi Takala works with social situations, rules and constructions. Takala's video works deal with the norms of the expected conduct that guides our social behavior and present questions considering our freedom of action and self-determination. In 2013 Takala received the State Prize For Visual Arts in Finland as well as the Frieze London Emdish Award. Takala graduated as a Master of Fine Arts from the Finnish Academy of Fine Arts in 2006 and has since then participated in the residency programs of Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam, Gasworks in London and ISCP in New York among others.

[www.pilvitakala.com]Amelie Befeldt on vastikään valmistunut taiteen kandidaatiksi (Bachelor of Arts Photography & Media - University of Applied Science in Bielefeld). Hänen työskentelyssään ulkopuolisen ympäristön tarkkaileminen ilmenee monin eri tavoin. Julkisen tilan, yksityisen elämän ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksien kysymykset esiintyvät hänen videoissaan sekä installaatioteoksissaan.

Amelie Befeldt is a recent graduate as a Bachelor of Arts Photography & Media (University of Applied Science in Bielefeld). In her work observing the surrounding environment is depicted in multiple ways. The questions of public space, the private life, and the possibilities of interaction are dealt with in her video as well as installation works.

[www.ameliebefeldt.de]
Näyttelyä on tukenut Goethe-insituutti. The exhibition is supported by Goethe-institut.
_ _ _ _ _ _ _