[Kuva "työhuone-installatiosta" / Image from the "workspace installation"]


[17.10.2011–30.10.2011]
Swapping The Practices | Workshop


Swapping Swapping the Practices on taiteilijoiden ammattikäytäntöjä sekä kollegiaalista tiedon jakamista ja oppimista kartoittava projekti, joka koostuu työpajasta ja sitä taltioivasta dokumentaatiosta. Tarkoituksena on tarkastella kuvataiteen olemassaoloa nyky-yhteiskunnassa. Projektissa käsitellään sitä, miten kuvataidetta tehdään, miten siitä puhutaan ja mille kuvataitelijuus rakentuu juuri nyt - nimenomaan kuvataiteilijoiden omista näkemyksistä ja kokemuksista lähtien. Tätä varten järjestimme 14.-16.10.2011 työpajan, jossa taiteilijat toivat esiin tekemistään ja ajatuksiaan. Koemme, että on olennaista järjestää taiteilijalähtöisiä projekteja, joissa taiteilijat itse määrittelevät asemansa instituutioiden ja organisaatioiden ulkopuolella.

Alkovin ikkunaan rakentui tämän työpajan "työhuone-installaatio", joka koostui työskentelyssä mukana olleista tuloksista ja elementeistä.

Viikonlopun aikana tapahtuvaan työpajaan osallistui 10 taiteilijaa, jotka jakautuen pareihin "vaihtoivat" omaa taiteellista toimintaansa käytännön tekemisen kautta. Oleelliseksi muodostui pareittain ja ryhmässä tapahtunut keskustelu ja ajatusten vaihto taiteen tekemisestä ja taiteilijana olemisesta. Projektiin osallistuvat taiteilijat ovat: Pasi Autio, Diego Bruno, Wilma Hurskainen, Jaakko Karhunen, Essi Kausalainen, Jussi Koitela, Kati Ruohomäki, Iidu Tikkanen, Lauri Wuolio. Työpajaa järjestävät ja dokumentaatiosta vastaavat Galleria Alkovia pyörittävät taiteilijat Miina Hujala ja Arttu Merimaa, joista Hujala on myös mukana yhtenä projektin taiteilijoista. Tämän lisäksi työpajaa dokumentoi ja ajatusten vaihtoon osallistui taiteilija Eero Yli-Vakkuri.

The project called Swapping the Practices deals with artistic practices and collegial distribution of knowledge and learning - consisting of workshop and a video documentary. Our goal is to observe the value and presence of art in contemporary society. In order to do so we have to determine how art is made, what we speak about it and to what - being an artist - is based right now. We want to deal with this subject especially based on the experiences and viewpoints of artists. To do so we organized a workshop 14.-16.10 where artists brought their thoughts forward. We feel that it is important to set up projects where artists define themselves their position outside from institutions and organisations.

A "workspace-installation" was constructed to Alkovi's display window, which consisted of the elements and results involved in the process.

10 artists participated and "swapped" their practices during the weekend. Discussions in pairs as well as together as a group were an integral part of the project. The participating artists were: Pasi Autio, Diego Bruno, Wilma Hurskainen, Jaakko Karhunen, Essi Kausalainen, Jussi Koitela, Kati Ruohomäki, Iidu Tikkanen, Lauri Wuolio. Organising the workshop were artists Miina Hujala and Arttu Merimaa who run Alkovi gallery of which Hujala participated also in the workshop. Also artist Eero Yli-Vakkuri participated in documenting the workshop as well to the discussions.


Swapping The Practices from Alkovi Galleria on Vimeo

Listätietoa ja dokumentti on nähtävissä myös projektin nettisivuilla | More info about the project as well as the document can be seen also at the project web page: www.swappingthepractices.net