[28.05.2010 – 03.06.2010]
KÄTKETTY
-SCREENING
7 videoteosta / 7 video works
 
 
Tampereen ammattikorkeakoulun kuvataiteen ja viestinnän opiskelijoiden elokuvallisia teoksia.
Janne Keräsen, Outi Tienhaaran, Aino Sunin ja Nalle Mielosen teokset käsittelevät kukin omasta näkökulmastaan paljastuksen, löytämisen ja vapautumisen teemoja. Teokset leikittelevät todellisuuden eri tasojen limittymisellä ja niiden ylityksillä. Laura Rytkönen tarkastelee perheen sisäisiä voimasuhteita videoteoksessaan Perhe-esitys. Päivi Viinikaisen ja Mikko Keskiivarin video BURN-IN kyseenalaistaa työyhteisössä tapahtuvan sosiaalisen käyttäytymisen rajat. Mitä tapahtuu kun lapsenomainen käytös muuntuu todeksi, hyväksyttäväksi ongelmanratkaisuksi? Karoliina Paapan A Small Study of Woe (Woe is me!) on surrealistinen animaatio, jonka kautta tekijä tutkii itsetuhoista käyttäytymistä ääritilanteissa.
Teokset ovat syntyneet pääasiassa osana taiteen koulutusohjelman elokuvallisen taideteoksen kurssia vuonna 2009-10. Kurssin ohjaavina opettajina toimivat taiteilijat Fanni Niemi-Junkola ja Tellervo Kalleinen.

Students from the University of Applied Sciences in Tampere present their works in a screening in Alkovi Gallery. Janne Keränen, Outi Tiehaara, Aino Suni and Nalle Mielonen deal each from their own perpective the issues of revealing, finding and liberelizing. The pieces play with the interlacing of different levels of reality and of the crossing of those layers. Laura Rytkönen examines the inner power relationships of a family in her video piece Perhe-esitys. Päivi Viinikainen ja Mikko Keskiivari present a video called BURN-IN that questiones the borders of social conduct in a a work community.What happens when a child-like behaviour turns into reality as an acceptable solution. Karoliina Paappas A small study of Woe (Woe is me!) is a surrealistic animation, thru which the she studies selfdestructive behaviour in  extreme situations.
The works have been made mainly as a part of a course of cinematic studies in the years 2009-2010. The instructive teachers for the course were Fanni Niemi- Junkola and Tellervo Kalleinen.