[02.04.-25.04.2010]
MARGARITA ROSSELLÓ RAMÓN
A New and improved you
Rosselló Ramónin (s.1982) päämateriaali on tekstiili, jota hän käyttää eri tavoin. Alkoviin hän toi esille teoksia, joissa pohdittiin mitä mainokset meille tarjoavat ja mitä ne meiltä odottavat.Rosselló Ramón (born 1982) uses textile as her main material which she uses in different ways. In Alkovi she presented works that reflected on the question of what advertisements offer to us and what they expect from us.


[www.margaritarossello.com]