[Kuva / Image: Tiina Riikonen]


[28.8.2012-5.9.2012]
Taina Riikonen & Ville Raitio
3T(ouch)


Raitiovaunussa tapahtuva pienoiselokuva 3T(ouch) käsitteli kosketusta ja sen välttämistä julkisessa liikenevälineessä. Teos tutki helsinkiläisessä kaupunkitilassa ja joukkoliikennekulttuurissa alati neuvoteltavia läheisyyksien ja etäisyyksien välisiä liikahduksia ventovieraisen ihmisten välillä. Teoksen pyrkimyksenä oli tuoda esille niitä lukuisia hienojakoisia eroja, joilla ihmiset kommmunikoivat toisilleen erilaisten kosketusrekistereiden käytöstä. Liikkessä olevan raitiovaunun sisälle syntyy mikro-ja makroliikkeessä olevia kohtaamisia, joiden keskiössä ovat erilaiset paikkaspesifit kosketuksen ja koskemattomuuden politiikat.

Ville Raitio on helsinkiläinen multimedia ammattilainen, joka työskentelee televisiossa, elokuvissa, radiossa ja erilaisissa monimediaprojekteissa.

Taina Riikonen on helsinkiläinen äänitutkimusmatkailija, joka käyttää medioinaan äänitystä, ääntä ja kirjoittamista.


The video 3T(ouch) presented at Alkovi dealt with distance and intimacy between people on city space and on communal traffic. The work aspired to bring forward those subtle differences with what people communicate to each other using different sorts of registers of touch.


Ville Raitio is a Helsinki based multimedia professional, that works on television, radio as well as different sorts of multimedia productions.
Taina Riikonen is Helsinki based soundexplorer, who uses recording, sound and writing as her media.