Tiina Riikonen: 3T(ouch)


ELOKUU / August
28.8.-5.9.2012
Taina Riikonen & Ville Raitio: 3T(ouch)


Raitiovaunussa tapahtuva pienoiselokuva 3T(ouch) käsittelee kosketusta ja sen välttämistä julkisessa liikennevälineessä. Teos tutkii helsinkiläisessä kaupunkitilassa ja joukkoliikennekulttuurissa alati neuvoteltavia läheisyyksien ja etäisyyksien välisiä liikahduksia ventovieraisen ihmisten välillä. Pyrkimyksenä on tuoda esille niitä lukuisia hienojakoisia eroja, joilla ihmiset kommmunikoivat toisilleen erilaisten kosketusrekistereiden käytöstä. Liikkessä olevan raitiovaunun sisälle syntyy mikro-ja makroliikkeessä olevia kohtaamisia, joiden keskiössä ovat erilaiset paikkaspesifit kosketuksen ja koskemattomuuden politiikat.

Ville Raitio on helsinkiläinen multimedia ammattilainen, joka työskentelee televisiossa, elokuvissa, radiossa ja erilaisissa monimediaprojekteissa.
Taina Riikonen on helsinkiläinen äänitutkimusmatkailija, joka käyttää medioinaan äänitystä, ääntä ja kirjoittamista.


3T(ouch) is video work that deals with distance and intimacy between people on city space and on communal traffic. It aspires to bring forward those subtle differences with what people communicate to each other using different sorts of registers of touch.


Ville Raitio is a Helsinki based multimedia professional, that works on television, radio as well as different sorts of multimedia productions.
Taina Riikonen is Heskinki based soundexplorer, who uses recording, sound and writing as her media.


Alkovi Galleria - Helsinginkatu 19 - alkovigalleria(at)gmail.com - Helsinki