[Kuva/ Image: Nana Maiolini 'Red Rectangles']


[01.05.– 09.05.2018]
RED MAY | Punainen Toukokuu


Kino Club + Reading Club
Tapahtuma vappupäivänä (1.5.2018) kello 18.00, sekä näyttely Alkovissa 9.5.2018 asti.
An event at International Workers Day (1.5.2018) at 6pm and an exhibition until 9th of May that took place at Alkovi.

Tapahtuman sekä näyttelyn järjestivät Kuvataideakatemian opiskelijat Kino Clubista sekä Reading groupista. Tapahtumassa juhlittiin Kansainvälistä työnväen juhlapäivää, sekä yleisesti vappua. Kino Club ja Reading Group toteuttivat yhteisen julkisen perfomanssin näyttelyn avajaisissa, joka sisälsi musiikkia ja video screeningin, myös tarjoten soppaa yleisölle.

Students of The Fine Arts Academy from Kino Club and Reading group organized a special happening for the opening. It was a festive event celebrating the International workers day and Vappu. Kino Club and Reading Group collaborated on a public performance for the opening of the exhibition. The performance involved music and a video screening followed by serving soup to the public.

Näyttelyn, sekä yhteistyön, teemana on "verkostot" ja "kääntökuva" heijastaen joukkotiedotusvälityksen hallitsevia muotoja suhteessa kaupungissa esillä olevaan kollektivismiin, opiskelijoiden järjestäytymiseen sekä eri yhteisöiden kapinallisuuteen.

The theme of the exhibition and collaboration is ‘Networks’ and ‘Reverse Image’ reflecting on the history of dominant modes of mass-communication in relation to urban collectivism, student organizing, and community insurgency.

VIDEOORATOR oli Alkovissa esillä oleva installaatio, joka koostui digitaalisista teoksista, jotka on kuratoinut – erityisesti Red May-tapahtuman yhteyteen – TMNW (This Might Not Work- työryhmä). Ilja Orlovin konsepti liittyy avantgardetaiteilija Gustav Klutsisin 20-luvulla toteuttamaa utooppista propagandalaitetta 'Radio Oraattoria'. Installaatiossa Klutsisin 'Radio-Oraattorin' paperilla olleet pohjapiirrokset, joita ei koskaan hänen aikanaan toteutettu, tulivat aktuaaliseksi VIDEOORAATTORIN – uuden virtuaalisen alustan kautta, jossa voi jakaa taiteellisia, poliittisia ja sosiaalisia ajatuksia sekä tuoda esiin kriittistä ajattelua.

VIDEOORATOR was the installation in Alkovi shaped out of the digital works curated specifically for Red May by TMNW (This Might Not Work- working group). The concept by Ilya Orlov referencing the avant-garde artist Gustav Klutsis’s the 1920s' utopian propaganda machine ’Radio Orator’. In the installation, Klutsis ’Radio Orator’ paper layouts, that were never implemented in his time, became real by turning into a VIDEOORATOR – a new virtual platform for sharing today's artistic, political, social ideas, and critical thinking.

In the Screening:
#1 SEMAPHORE – Flatchestedmama
#2 SCREENINGS – Kasra Rahmanian
#3 WHY DON’T YOU SPEAK FINNISH? – Fatmir Mustafa-Karllo
#4 MEDIATED PRESENCE/ PERFORMANCE – Ksenia Yurkova
#5 GO BACK GO LEFT – Arash Akhlaqi
#6 SANTA CLAUS IS COMIN’ TO TOWN, (YOU BETTER WATCH OUT)– Hami Bahadori
#7 UNTITLED - Jo Kjaergaard
#8 CHINOISE2018 – Jani A. Purhonen
#9 THE COST OF PRIVACY – Jessica Escobar
#10 61217 – Verneri Salonen
#11 中国梦 – Jo Kjaergaard
#12 PERUNA SAARI. KANAVA – Sashapasha
#13 RED PRESENCE – Esther Planas
#14 NANA MAIOLINI
#15 JAANA KOKKO
#16 PAOLA FIGUEROAMusiikki-esitys: / Music performance:
Burdo
Rotts Pavel


"What is it that today some of us are connected to all parts of the world via internet (and might even know hundreds of colleagues internationally) but we might not know any of the people who live with us in the same apartment complex? At the same time, many others around the world are in constant state of fear and paranoia form war and terror."

Kino Club:
Paola Figueroa
Lasse Krister Vairio
Verneri Salonen
Theo Tornberg
Rotts Pavel
Sekular Tomasz
Marie Boisson
Ignat Burdo


Reading Group:
Linda Ciesielski
Arash Akhlaghi
Hami Bahadori
Jo Kjaergaard
Gökçe Sandal
Ilya Orlov


Näyttelyn toteuttamista tuki Kuvataideakatemia.
The exhibition was supported by Kuvataideakatemia.

RED MAY on Seattlessa, Yhdysvalloissa tapahtuva kuukauden mittainen radikaalin taiteen ja ajattelun festivaali, jossa käsitellään laaja-alaisesti kysymyksiä liittyen nykykulttuurin tilanteeseen ja muun muassa kapitalismiin. Alkovi oli yksi tapahtuman etä-partnereista myös vuonna 2017.

RED MAY is a month-long festival of Radical Art and Thought taking place at Seattle, in United States. In the festival various speakers deal with the questions linked with the contemporary cultural situation and for instance capitalism. Alkovi was one of the offsite partners of the event also in 2017.

Lisätietoa / More info: https://www.redmayseattle.org/
_ _ _ _ _ _ _