[Kuva / Image : Per Sonne]


[02.06.2014 – 29.6.2014]
PER SONNE
HALOO LUUSERI Osa 1: Provokaatio Helsinginkadulla / HELLO, LOOSER Part One: A Provocation in HelsinginkatuPer Sonnen paikkasidonnaisen teoskokonaisuuden HALOO LUUSERI Osa 1: Provokaatio Helsinginkadulla "pääosassa on taiteilija, joka ei oikein ole saavuttanut apurahakauden tavoitteitaan ja alkaa loppusuoralla hyytyä." Lainaus: Per Sonne

Per Sonne´s site-spesific work HELLO, LOOSER Part One: A Provocation in Helsinginkatu attributes the leading role to an artist "who never actually reached his goals during his time of grant, and is getting exhausted on the finish line." Quote: Per SonneNäyttelyn valokuvateokset esittävät satunnaisia otoksia taiteilijan elämästä apurahavuoden aikana, työskentelypyrkimyksiä, paikkoja sekä tiloja, yksityiskohtia. Niissä taiteilijan omaelämänkerrallinen todellisuus, yleensä ei-porvarillinen (muttei aina) asioiden loputtoman tarkastelun lakonisuus ja tirkistelemisen peittelemätön himo ovat läsnä pakkomielteen omaisesti. Projektilla ei sinänsä ole mitään varsinaista tarkoitusta tai päämäärää.

Näyttelyn kuluessa taiteilija ilmestyy vitriiniin juhlimaan sadatta näyttelyään, ripustamaan uusia tai vaihtamaan huonosti valittuja teoksia, katsomaan televisio ohjelmia, juomaan keskiolutta, kuluttamaan aikaa tai olemaan muuten vain epäsosiaalinen. Nämä interventiot tapahtuvat yleisölle ilman ennakko-ilmoituksia erilaisiin vuorokauden aikoihin.

HALOO LUUSERI:ssa Alkovin tilaa käytetään projektissa osin galleriana, osin julkisena live-art tapahtumien alustana kokonaisteoksen sijoittuessa jonnekin nykyvalokuvan, julkisen taideinstallaation ja live-artin väliseen määrittelemättömään tilaan.

/ Teoksen Osa 2: Sovitus ja anteeksipyyntö esitettiin turkulaisessa vitriinigalleria Jäniksessä osin päällekkäin Alkovi (gallerian) esityksen kanssa.
The photographic works in the exhibition are random pictures of the artist´s life during his scholarship year. In the images one can recognize the artist´s aims, random sites, spaces and details. The artist´s autobiographical reality, most of the time non-bourgeois (if not always), the laconism of constant observation of subjects and the uncovered lust for peeping are present like an obsession. The project itself is not actually aiming anywhere nor has a specific goal.

During the exhibition the artist becomes present in the gallery in order to celebrate his 100th exhibition, to replace badly chosen works or to add brand new ones, to look at the TV, to drink some beer or just to act unsocially. These interventions happen to the audience without any notice at different times of day or night.

In HELLO, LOOSER the space at Alkovi is used partly as a gallery space, partly as a public live-art working ground, the entity forming itself somewhere in the open-ended state of contemporary photography, public art and live-art.

/ The Part Two: Atonement and Apology, was seen at Gallery Jänis in Turku partly at the same time with the show in Alkovi.


Sonne, Per (s.1965) on suomalainen valokuvaaja ja visuaalinen taiteilija, jonka teoksia on Suomessa nähty mm. Turku 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki - hankkeessa, yksityisprojektissa Bonnissa.

Hän on osallistunut yli 60:een yhteis- ja ryhmänäyttelyyn sekä taideprojekteihin Suomessa ja Euroopassa sekä pitänyt yhteensä yli 30 yksityisnäyttelyä. Per Sonnen teoksia on 12:ssa taidekokoelmassa Suomessa, USA:ssa ja Saksassa.

Sonne, Per (b.1965) is a Finnish photographer and a visual artist. His works has been seen in Finland a.o. in Turku 2011 European City of Culture programme and lately as a personal project in Bonn, Germany.

He has participated in over 60 group exhibitions and art-projects in Finland and in Europe. In addition to that he has held close to 40 solo-exhibitions and art projects. Per Sonne´s work is represented in 12 art collections in Finland, USA and Germany.


_ _ _ _ _ _ _