[4.4.2014 - 27.4.2014]
NIINA TERVO
Elävä kuva / A Picture Alive


Teos koostui maalatuista elävistä puista ja termiittikeon näköisistä saviruukuista. Tervo näki teoksen kolmiulotteisena kuvana, jonka neljäs ulottuvuus on aika. Kuvamaisuus syntyi lasin litistävästä vaikutuksesta, sillä vaikka teos oli fyysisesti kolmiulotteinen – ikkunalasi estää teokseen sisään pääsyn ja luo samankaltaisen tunnelman kuin katsottaessa kaksiulotteista kuvaa.
Tervo näki myös että teos erosi kuitenkin paikallaan olevasta kuvasta sen ajallisuuden vuoksi; koska puut ovat eläviä, ne silmuavat ja kasvavat näyttelyn ajan, kuva muuttuu. Hidastempoinen muutos muistutti elokuvaa, joka hiljalleen kertoo tarinaansa ja antaa samalla katsojan omille ajatuksilleen tilaa yhtyä siihen.

Taiteilija Niina Tervo (s.1983) on biologian kandidaatti ja näytteylyn aikoihn Kuvataideakatemian neljännen vuoden opiskelija.

Work consisted of painted living trees and termite nest like clay pots. Tervo saw the work as a tree dimensional image with its fourth dimension being time. The picture-like feeling was created by the flattening effect of the window – because even though the work itself is physically three dimensional – the window glass obstructs the viewer from entering the work and creates a two dimensional feeling.

Tervo also saw that the work differed from an ordinary image because of its temporal nature. The trees which are living organisms open their leaf buds and grow for the duration of the exhibition changing the image. The slow paced change was reminiscent of a movie which slowly tells its story and at the same time allows space for the viewers thoughts to combine with it.

The artist Niina Tervo (b.1983) is a bachelor of science (biology) and was a fourth year student in the Academy of Fine Arts Helsinki during the exhibition.