HUHTIKUU / March
4.4. - 27.4.2014
NIINA TERVO
ELÄVÄ KUVA / A PICTURE ALIVETeos koostuu maalatuista elävistä puista ja termiittikeon näköisistä saviruukuista. Näen teoksen kolmiulotteisena kuvana, jonka neljäs ulottuvuus on aika. Kuvamaisuus syntyy lasin litistävästä vaikutuksesta, sillä vaikka teos on fyysisesti kolmiulotteinen ikkunalasi estää teokseen sisään pääsyn ja luo samankaltaisen tunnelman kuin katsottaessa kaksiulotteista kuvaa.
Teos eroaa kuitenkin paikallaan olevasta kuvasta sen ajallisuuden vuoksi; koska puut ovat eläviä, ne silmuavat ja kasvavat näyttelyn ajan, kuva muuttuu. Hidastempoinen muutos muistuttaa elokuvaa, joka hiljalleen kertoo tarinaansa ja antaa samalla katsojan omille ajatuksilleen tilaa yhtyä siihen.

Taiteilija Niina Tervo (s.1983, on biologian kandidaatti ja Kuvataideakatemian neljännen vuoden opiskelija.

Work consists of painted living trees and termite nest like clay pots. I see the work as a tree dimensional image with the fourth dimension being time. The picture-like feeling is created by the flattening effect of the window because even though the work itself is physically three dimensional the window glass obstructs the viewer from entering the work and creates a two dimensional feeling.

The work differs from an ordinary image because of its temporal nature. The trees which are living organisms open their leaf buds and grow for the duration of the exhibition changing the image. The slow paced change is reminiscent of a movie which slowly tells its story and at the same time allows space for the viewers thoughts to combine with it.

The artist Niina Tervo (b.1983), is a bachelor of science (biology) and a fourth year student in the Academy of fine arts Helsinki.
_ _ _ _ _ _ _

GALLERIA ALKOVI on Helsingin Kalliossa toimiva läpi vuorokauden avoinna oleva ikkunagalleria. Kuvataiteilijat Arttu Merimaa ja Miina Hujala ovat organisoineet gallerian toimintaa vuodesta 2009 lähtien. / GALLERY ALKOVI is a 24-hour-open window gallery located at the Kallio district in Helsinki Finland concentrating on exhibiting contemporary art. Artists Arttu Merimaa and Miina Hujala have been organizing the gallery practice since 2009.