[Kuva / Image: Nabb & Teeri]


[2.11.2011-27.11.2011]
CONTEMPORARY TRASH | SARJA / SERIES
JANNE NABB & MARIA TEERI
Tienvarsimainos / Roadside advertisement


Alkovi (gallerian) joka kuukautinen toiminta on perustunut tilan käyttöön antamiselle erilaisille taiteilijoiden projekteille. Emme ole 2009-2012 harjoittaneet varsinaista kuratoriaalista toimintaa vaan olemme haluanneet mahdollistaa moninaisia hankkeita ja taiteilijoiden kokeiluja, sillä varauksella toki että hanke on jollain tapaa ajateltu Alkovin tilaa ja konseptia varten. Contemporary Trash -näyttelysarja oli ensimmäinen itsemme määrittämä näyttelyhanke, johon olimme kutsuneet viisi taiteilijaa/taiteilijaryhmää, joiden olemme kokeneet käsittelevän tiettyä aihepiiriä eri lähtökohdista. 'Contemporary Trash' sarjan voidaan ymmärtää tarkoittavan mitä tahansa "roskan" ilmenemismuotoja nykyajassa. Tämä pitää sisällään muun muassa koko roskakulttuurin kirjon mediassa, ekologiset kysymykset, roskan taideteoksen materiaalina ja laajemmin käsitteellisesti ajateltuna kulttuurillisesti epämiellyttävien siis "likaisten", asioiden esiinnostamisen.

Nättelysarjan aloittivat taiteilijat Janne Nabb ja Maria Teeri teoksellaan 'Tienvarsimainos - Roadside advertisement', jonka lähtökohtana oli toiminut pieni sateenkaaren värinen päiväkirja.

12.10.2011 "Meillä on kulkenut kaiken muun rojun seassa pieni sateenkaaren värinen päiväkirja. Kirjan ensimmäisellä sivulla lukee Minun päiväkirja. Kirjasin on kömpelö, mutta tunnistettavan geneerinen. Se voisi olla jokin vakiofontti, sellainen joka löytyisi jokaisen tietokoneen tekstieditorista. Kirjan keskiaukeamalla oleva päiväkirjamerkintä eroaa toisista tänään on joulu, tänään alkoi koulu ja tänään on viimeinen koulupäivä -merkinnöistä arkipäiväisyydessään. Se on (kuin muutkin) lyhyt, toteava, informatiivinen ja runollinen. Siihen on helppo samaistua. Jokainen on nähnyt kyseisen asian tapahtuvan kymmeniä kertoja, aina yhtä vangitsevana." Teksti: Nabb & Teeri


Alkovi (Gallery)'s monthly activity was based on giving the space for the use of different artistic projects. We weren't working with a actual curatorial practice during 2009-2012 - instead we wanted to make different projects and artists' experiments possible with the mindset that the exhibition plan would somehow have to have been thought for Alkovi's display window space and concept. 'Contemporary Trash' was the first exhibition series in which we defined the setting points. We invited 5 artists/artist groups that we felt to have been dealing with a certain theme from different starting points. 'Contemporary Trash' series can be defined to mean whatever form of "trash" possible - from the whole trash culture in media, ecological questions, junk as a material for art piece as well as conceptually the culturally unpleasant, so called "dirty" subjects and issues.

The series began with the exhibition by Janne Nabb and Maria Teeri with their piece 'Roadside advertisement' of which a starting point was a small rainbow colored journal.

October 12th, 2011
We've had a small rainbow coloured diary with us amongst all other junk. The first page is titled My diary. Type is clumsy yet recognizably generic. It could be some standard font, the kind which is found from any computer's text editor. Entry in the centerfold of the diary differs from the other today it's Christmas, school starts today and today's the last school day -entries in its mundanity. It is (as other entries) short, declaratory, informative and poetic. It's easy to identify with. Everyone's seen that kind of thing happen dozens of times, always as compelling.


[www.nabbteeri.com]