[Kuva / Image: Paula Lehto]
[02.10.2009-31.10.2009]
PAULA LEHTO
Matka Mustaan
Matka mustaan [The way to black] oli biologisesti muuntuva installaatio. 'Matka mustaan' oli rakennettu banaaneista Kazimir Malevitsin Mustaa neliötä mukaillen. Banaaninkuoriin muodostui jatkuvasti uusia kuvioita ja lopulta kuviot katosivat kaiken imevään mustaan.

Kesäkukat [Summer flowers]lakastuvat ja maatuvat talven tullen. Teoksessa ilmapallot tyhjenevät kuukauden kuluessa jääden lepäämään lakastuneiksi pusseiksi vaneripeltoon.

'The way to black' was a biologically changing installation. It was constructed of bananas as to imitate Kazimir Malevitš Black Square in the end turning entirely black.

Summer Flowers fade away in to the ground as summer ends. In the work 'Summer Flowers' balloons deinflate within a month, in the end remaining lying on the field of cardboard.


Paula Lehto on Suomessa asuva valokuvaaja.
Paula Lehto is a photographer based in Finland.

[www.paulalehto.net]