[Kuva / Image : Arttu Merimaa | from the event at 24.7.2009]
[04.07.2009–25.07.2009]
RIIKKA KUOPPALA
Äiti, mulla on nälkä! / Mom, I’m hungry!

'Äiti, mulla on nälkä!' näyttely kiinnitti huomiota lasten köyhyyden lisääntymiseen Suomessa.
Ikkunagalleria Alkovi sijaitsee Kallion Helsinginkadulla Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry:n ruuan jakelupisteen vieressä, missä kesäkuun 2009 viimeinen ruokajakelu keräsi ennätysmäärän jonottajia. Leipäjonon ollessa kesätauolla kuvataiteilija Riikka Kuoppala keräsi Alkovin näyteikkunaan lahjoituksista koostuvan ruokainstallaation, joka näyttelyn lopuksi jaetaan apua tarvitseville lapsiperheille. Teoksella Kuoppala pyrki nostamaan esille kysymyksen Suomeen kehittyvästä lasten luokkayhteiskunnasta. Kuoppala kysyi kenen vastuulla on pitää huolta siitä, että kaikilla Suomen lapsillaon ruokaa? Kun joka kymmenes suomalaislapsi elää köyhyysrajan alapuolella. Ja kun leipäjono on kesätauolla, kuka ruokkii köyhät?
Ikkunaan kerätty ruoka jaettiin perjantaina 24.7.2009 klo 12.People were invited to take part in buiding an installation by donating dried or canned food which does not require cold temperature in order to keep eateable. on July 2009 the exhibition in Galleria Alkovi paid attention to the increasing poverty of children in Finland.
The window (gallery) Alkovi is situated next to the food donation organization of Veikko and Lahja Hursti on Helsinginkatu. While the center was taking a break in July, the artist Riikka Kuoppala collected food to the Alkovi's window space. At the end of the exhibition, the food was distributed to families with small children. Kuoppala wanted to raise questions about childrens' class society that is developing in Finland. She inquired that who is responsible of providing food to all the children? When more than ten percent of Finnish children are already living below the poverty level. And when the private organizations go on holidays, who will take care of the poor?
The food in the window was distributed on July 24th 2009 at noon.

[www.riikkakuoppala.net]