Tanja Koponen


TAMMIKUU / January
11.1.2013 - 3.2.2013
TANJA KOPONENVuoden aloittaa kuvataiteilija TANJA KOPOSEN ikkunainterventio. Koponen tunnetaan käsitteellisistä paikka- ja tilannesidonnaisista teok- sistaan, joissa objektit, kuvat ja videot muodostavat omaa olemustaan ja sitä kautta ympäröivää maailmaa kyseenalaistavia ja analysoivia tilanteita. Viime vuonna Koposen teoksia nähtiin mm. kahdessa yksityisnäyttelyssä Helsingissä Galleri Sinnessä sekä Suomen Valokuvataiteen museossa.

The year begins with an intervention in the gallery window by a visual artist TANJA KOPONEN. Koponen is known for her site- and situation specific artworks where the objects, images and videos - through the questioning and analysing of their being - create situations that place the surrounding world under inspection. Last year the works of Koponen were seen for example in two solo shows in Helsinki in Gallery Sinne and The Finnish Museum of Photography._ _ _ _ _ _ _

*Galleria Alkovi siirtyy vuonna 2013 uuteen toimintamalliin. Kun viime vuodet Alkovi on pyrkinyt esittelemään mahdollisimman laajasti taiteilijoiden näyttelyehdotuksia ilman tarkempaa linjausta ja rajoitetta, olemme nyt kutsuneet 12 taiteilijaa/taiteilijaparia tekemään teoksen nimenomaan ottaen huomioon gallerian tilalliset ja kontekstuaaliset erityispiirteet. Läpi vuorokauden auki olevana ikkunagalleriana Alkovi on osa julkista tilaa; se on jatkuvasti läsnä katu- ja kaupunkikuvassa samoin kuin kulman apteekki, aukion grilli ja Hurstin ruokajono, joiden keskuudessa galleria sijaitsee. Siksi tuntuukin oleelliselta miettiä galleriatoiminnan kautta julkisen tilan ja taiteen esittämisen problematiikkaa: kaupunkia yhteiskunnallisen muutoksen ilmentäjänä, yksityisiä ja rakenteellisia vallan näkyväksi tulemisia tai sosiaalisten ja poliittisten tilanteiden yhteentörmäyksiä. Tällaiseen viitekehykseen ja diskurssiin olemme pyytäneet taiteilijoita suhteuttamaan oman tekemisensä ja ajattelunsa.

/ In 2013 Gallery Alkovi starts a new mode of operation. The previous years Alkovi has been aiming to present exhibition suggestions from artists as widely as possible without a specific line or limitation. Now we have invited 12 artists/artist couples to make an artwork concidering the spatial and conceptual characteristics of the gallery. As a 24h open window gallery Alkovi is a part of the public space - it is constantly present in the cityscape in a same way as are the drugstore in the corner, the grill in the square and the Hursti breadline that accompany the gallery and form its surroundings. For this reason it seems relevant to reflect the problematics of public space: the city as an indicator for the social change, emergences of the individual and structural power or the collisions of social and political situ- ations. Into this kind of discource we have invited the artists to place their work and thinking.
Alkovi Galleria - Helsinginkatu 19 - alkovigalleria(at)gmail.com - Helsinki