Alkovi

Juhani Koivumäki: Perisynti


SYYSKUU/September
30.8.-25.9.2011
JUHANI KOIVUMÄKI :
PERISYNTI /
Original Sin
Valokuvia ja videoita.
"Ihmistä hallitseva nautintokeskeisyys ja tarve kielletyn toteuttamiseen luo alkulähtökohdan rajoja rikkovalle ja kehittyvälle ihmiselle pitäen samalla sisällään taipumuksen hitaaseen itsetuhoon.
Perustarpeet ja riippuvuudet sekoittuvat toisiinsa kertoen tarpeestamme turvaan ympäröivää maailmaa kohtaan. Näyttelyn valokuvat ja videoteokset käsittelevät riippuvuuden syitä ja esittelevät sen seurauksia ihmisen fyysisessä ja henkisessä olemisessa. Ihminen on luonut jalkojensa alle suon johon hän uppoaa. Lisäksi hän on luonut ympärilleen muurin, jonka takia kukaan muu ei voi häntä auttaa, kuin hän itse. Näyttely avaa keskustelua siitä, että miksi tällaisia suojamuureja on olemassa ja voimmeko asettua niiden yläpuolelle."

Photographs and videos about how pleasure-centerness and the need to actualize the forbidden that dominates human-beings creates the starting point for the - boundary breaking and developping - human and at the same time including the tendency for a slow self destruction.

Alkovi Galleria, Helsinginkatu 19, alkovigalleria(at)gmail.com, Helsinki