Alkovi

[Kuva / Image: Juhani Koivumäki]


[30.8.2011-25.9.2011]
JUHANI KOIVUMÄKI
Perisynti / Original Sin


Valokuvia ja videoita siitä kuinka "Ihmistä hallitseva nautintokeskeisyys ja tarve kielletyn toteuttamiseen luo alkulähtökohdan rajoja rikkovalle ja kehittyvälle ihmiselle pitäen samalla sisällään taipumuksen hitaaseen itsetuhoon. Perustarpeet ja riippuvuudet sekoittuvat toisiinsa kertoen tarpeestamme turvaan ympäröivää maailmaa kohtaan. Näyttelyn valokuvat ja videoteokset käsittelevät riippuvuuden syitä ja esittelevät sen seurauksia ihmisen fyysisessä ja henkisessä olemisessa. Ihminen on luonut jalkojensa alle suon johon hän uppoaa. Lisäksi hän on luonut ympärilleen muurin, jonka takia kukaan muu ei voi häntä auttaa, kuin hän itse. Näyttely avaa keskustelua siitä, että miksi tällaisia suojamuureja on olemassa ja voimmeko asettua niiden yläpuolelle." Teksti: Koivumäki

Juhani Koivumäki (s.1981) on video- ja valokuvataiteilija.


Photographs and videos about how "The pleasure-centerness and the need to actualize the forbidden that dominates human-beings creates the starting point for the - boundary breaking and developping - human and at the same time including the tendency for a slow self destruction. Basic need and addictions mix together telling of our need to safety from the surrounding world. The photographs and videos of the exhibition deal with the cases of addiction and present its concequances in the physical and spiritual being of human. A human being has created a swamp underneath its feet where it is sinking. In addition he has created a wall around himself, which is the reason that no one else can help him but himself. The exhibition opens up a discussion about why do these proctective walls exist and can we set ourselves over them?" Quote from Juhani Koivumäki

Juhani Koivumäki (b.1981) is a finnish video and photography artist.


[www.ihmisyys.fi]