[Kuva / Image: Arttu Merimaa]
[I osa / part : 1.12. - 6.12. 2017
II osa / part : 7.12. - 2.1. 2018]
KARI YLI-ANNALA
Apparitio (2017)

[FIN] Alkovissa oli esillä Kari Yli-Annalan installaatio, joka jakautui ajallisesti kahteen toisiaan seuraavaan osaan, joista jälkimmäinen valmistui nimenomaan tätä ajankohtaa varten.

"Installaationi Apparitio ensimmäinen osa on esillä Alkovin ikkunassa joulukuun alusta itsenäisyyspäivään. Sen keskeisin elementti on viime vuonna kuvattu video eduskuntatalosta, joka on remontin takia peitetty omalla kuvallaan, muistuttaen simulaatiota itsestään. Kansan valitsemien edustajien istunto- ja päätöksentekopaikka muistuttaa Hamletin Helsingörin linnaa, juonittelujen ja korruption tapahtumapaikkaa. Ihmisiä ei näy mutta Paasikivi-monumentin päällä päivystää lokki. Näkymättömät kädet tarttuvat katukiviin.

Apparition toinen osa tulee esille itsenäisyyspäivän jälkeen. Siinä esillä oleva video alkaa kahden maapallon illuusiolla. Superkonsumerismi nakertaa maailmaa jalkojemme alta, ikään kuin sen voisi tuhouduttuaan korvata uudella. Politiikan kaikkien sanojen lähde vaikuttaa olevan yksi ja sama sana." Teksti: Kari Yli-Annala

Kari Yli-Annala on helsinkiläinen kuvataiteilija, tutkija ja AAVE-festivaalin taiteellinen johtaja. Yli-Annala on myös tämän vuoden AVEK-palkinnon saaja. Palkinto annetaan vuosittain taiteilijalle mediataiteen saralla audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen (AVEK) toimesta.

[ENG] Presented at Alkovi for the duration of the end of the year was an installation by Kari Yli-Annala. Installation was divided into two different consecutive parts, of which the latter had been made specifically for this moment in time.

"My installation's Apparitio's first part is exhibited in Alkovi's window from the beginning of December until the Independence day. Its central element is a video work that depicts the parliament house shot last year, in which it was due to the renovation covered with its own image, reminding a simulation of itself. This site for decision making of the representatives selected by the people reminds of Hamlet's Helsingör's castle, a location for the scheming and corruption. There are no people visible in the piece but over the Paasikivi monument stands a seagull on guard. Invisible hands grasp the street stones.

Apparitio's second part is presented in the space after the Independence day. In this the video work starts from the illusion of the two earths. Superconsumerism eats away the world below our feet, as if it would be replaced after destruction by a new one. The texts that are part of the piece represent pure dada-poetry playing with the absurdity of the situation. The source of all the words in politics seems to be derived of one and the same word." Text by: Kari Yli-Annala

Kari Yli-Annala is a Helsinki-based visual artist, researcher and the artistic director of AAVE-festival. Yli-Annala is also the winner of this year's AVEK Award, given annually to an artist working in the realm of media art by the promotion centre for audiovisual culture (AVEK).