[Kuva / Image: Arttu Merimaa]
[I osa / part : 1.12. – 6.12. 2017
II osa / part : 7.12. – 2.1. 2018]
KARI YLI-ANNALA
Apparitio (2017)

Kari Yli-Annalan installaation Apparitio ensimmäinen osa oli esillä Alkovin ikkunassa joulukuun alusta itsenäisyyspäivään. Sen keskeisin elementti oli video eduskuntatalosta, joka on remontin takia peitetty omalla kuvallaan. Yli-Annala omin sanoin "muistuttaen simulaatiota itsestään. Kansan valitsemien edustajien istunto- ja päätöksentekopaikka muistuttaa Hamletin Helsingörin linnaa, juonittelujen ja korruption tapahtumapaikkaa. Ihmisiä ei näy mutta Paasikivi-monumentin päällä päivystää lokki. Näkymättömät kädet tarttuvat katukiviin."

Apparition toinen oli esillä itsenäisyyspäivän jälkeen. Siinä esillä oleva video alkoi kahden maapallon illuusiolla. Kari Yli-Annala: "Superkonsumerismi nakertaa maailmaa jalkojemme alta, ikään kuin sen voisi tuhouduttuaan korvata uudella. Politiikan kaikkien sanojen lähde vaikuttaa olevan yksi ja sama sana.”

Kari Yli-Annala on helsinkiläinen kuvataiteilija, tutkija ja AAVE-festivaalin taiteellinen johtaja.Kari Yli-Annala's installation Apparitio’s first part was exhibited in Alkovi’s window from the beginning of December until the Independence day. Its central element was a video work that depicts the Finnish parliament house, in which it was due to the renovation covered with its own image – as Yli-Annala depicts "reminding a simulation of itself. This site for decision making of the representatives selected by the people reminds of Hamlet’s Helsingör’s castle, a location for the scheming and corruption. There are no people visible in the piece but over the Paasikivi monument stands a seagull on guard. Invisible hands grasp the street stones."

Apparitio’s second part was presented in the space after the Independence day. In it the video work started from the illusion of the two earths. Kari Yli-Annala: "Superconsumerism eats away the world below our feet, as if it would be replaced after destruction by a new one. The texts that are part of the piece represent pure dada-poetry playing with the absurdity of the situation. The source of all the words in politics seems to be derived of one and the same word.“

Kari Yli-Annala is a Helsinki-based visual artist, researcher and the artistic director of AAVE-festival.