[01.12.2014 - 08.01.2015]
JOUNI KUJANSUU
Köyhän joulu / A Poor Man's Christmas


'Köyhän joulu' koostuu kahdesta tyhjistä konvehtirasioiden kuorista otetusta valokuvasta. Kujansuu viittaa näyttelytekstissään Charles Dickensin kirjaan "Saiturin joulu" (1843) ja nostaa tarkasteluun sosiaalisen epätasa-arvon sekä köyhyyden kysymyksen suhteessa materiaan / henkeen. Jouni Kujansuun käsitteellinen taide rinnastaa erilaisia kuvia ja materiaaleja. Teosten teemat osuvat monitulkintaisuudessaan usein arkeen, ihmisyyteen ja presentaatiohin liittyviin peruskysymyksiin. Kujansuun teoksia on ollut laajasti esillä ympäri Suomea kahdeksankymmentäluvun lopusta alkaen; muun muassa Titanic galleriassa Turussa; Muu galleriassa, Kluuvin galleriassa ja Helsingin taidemuseossa Helsingissä sekä viimeisimpänä Galleri Sinnessä Helsingissä tammikuussa 2014. Kujansuun teoksia on Helsingin taidemuseon ja Porin taidemuseon kokoelmissa. "Mutta miten kovasti hän tekikään töitä! Scrooge! Se häikäilemätön, tyly, kovaotteinen, julma, ahne vanha syntisäkki! Kova ja terävä kuin piinkivi, jolla ei ollut kertaakaan sytytetty tulta kenen tahansa lämmitellä. Hän oli sulkeutunut ja itseensä kääriytynyt kuin osteri. Sisäinen kylmyys jäykisti hänen piirteensä, puraisi hänen terävää nenäänsä, kurtisti hänen kulmansa, jäykisti hänen askeleensa, punasi silmät, sinersi huulet ja hyyti jokaisen sanan, jonka hänen viiltävä äänensä lausui. Hänen päänsä oli kuurassa samoin kuin hänen kulmansa ja sänkinen leukansa. Hän kuljetti pakkasensa aina mukanaan, jääti toimistonsa mätäkuussa eikä lämmittänyt sitä asteen vertaa edes jouluaikaan."

Charles Dickens: Saiturin joulu (1843)

"A Poor Man's Christmas" consists of two photographs of empty chocolate boxes. In his exhibition text Kujansuu refers to Charles Dickens' book A Christmas Carrol (1843) and brings under consideration social inequality and the question of poverty in relation to materia / spirit.

The conceptual art of Jouni Kujansuu apposes different kinds of images and materials. The multiple themes in his works often touch upon the basic questions of everyday life, humanity and presentations. Kujansuu's works have been presented widely around Finland since the late 80's; for example in Titanic gallery in Turku, Muu and Kluuvi galleries in Helsinki as well as in the Helsinki Art Museum and most recently in Galleri Sinne in Helsinki in January 2014. Kujansuu's works are in the collections of Pori Art Museum and Helsinki Art Museum.

"Oh! But he was a tight-fisted hand at the grindstone, Scrooge! A squeezing, wrenching, grasping. scraping, clutching, covetous old sinner! Hard and harp as flint, from which no steel had ever struck out generous fire; secret, and self-contained, and solitary as an oyster. The cold within him froze his old features, nipped his pointed nose, shrivelled his cheek, stiffened his gait; made his eyes red, his thin lips blue; and spoke out shrewdly in his grating voice. A frosty rime was on his head, and on his eyebrows, and his wiry chin. He carried his own low termperture always about with him; he iced his office in the dog-days; and didn 't thaw it one degree at Christmas." Charles Dickens: A Christmas Carrol (1843)

[jouni.mutta.net]
_ _ _ _ _ _ _