[Kuva / Image: Joonas Jokiranta (Still of video from the installation presented at Alkovi.)]


[01.12.2011 - 06.01.2012]
CONTEMPORARY TRASH | SARJA / SERIES
JOONAS JOKIRANTATaiteilija Joonas Jokiranta (s. 1980), joka käyttää välineinään valoa, tilaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa, sekä omaa kehoaan.

"Ensimmäisessä videossa ajattelen kaikkia niitä asioita, jotka olen nähnyt. Toisessa videossa olen kylvyssä Taidekeskus Salmelassa. Teoksen nimi on Kylpijä. Kolmas video pyörii loputonta silmukkaa. Lisäksi tyhjensin asuntoani ja varastoin, sekä asettelin esineitä galleriatilaan. Tyhjässä asunnossani aion kuvata videoteoksen. Punainen valo symboloi verta, joulua ja marlboroaskia." Teksti: Jokiranta

Näyttely kuului Contemporary Trash näyttelysarjaan, johon olimme kutsuneet viisi taiteilijaa/taiteilijaryhmää, joiden olemme kokeneet käsittelevän tiettyä aihepiiriä eri lähtökohdista. 'Contemporary Trash'in voidaan ymmärtää tarkoittavan mitä tahansa "roskan" ilmenemismuotoja nykyajassa. Tämä pitää sisällään muun muassa koko roskakulttuurin kirjon mediassa, ekologiset kysymykset, roskan taideteoksen materiaalina ja laajemmin käsitteellisesti ajateltuna kulttuurillisesti epämiellyttävien, siis "likaisten", asioiden esiin nostamisen.


Joonas Jokiranta (born 1980) uses light, space, sound, moving image and his own body as methods of working.

"In the first video, I am thinking about all the things I have seen. In the second video, I am taking a bath in Art Center Salmela. The name of the work is 'The Bather.' The third video is an endless loop. I was also emptying my apartment, putting things to storage, and placing items in the gallery space. In my empty apartment, I plan to shoot a video piece. The red light symbolizes blood, Christmas, and a Marlboro package." Text by Joonas Jokiranta.

Exhibition was a part of 'Contemporary Trash' exhibition series where we invited artists/artist groups to deal with the theme that can be defined to mean whatever form of "trash" possible - from the whole trash culture in media, ecological questions, junk as a material for art piece as well as conceptually the culturally unpleasant, so called "dirty" subjects and issues.  [www.joonasjokiranta.com]