Still of video from the installation presented in Alkovi.


JOULUKUU /December
1.12.2011-6.1.2012
CONTEMPORARY TRASH
JOONAS JOKIRANTANäyttelysarjan CONTEMPORARY TRASH toisessa näyttelyssä tilan täyttää taiteilija Joonas Jokiranta (s. 1980), joka käyttää välineinään valoa, tilaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa, sekä omaa kehoaan.

”Ensimmäisessä videossa ajattelen kaikkia niitä asioita, jotka olen nähnyt. Toisessa videossa olen kylvyssä Taidekeskus Salmelassa. Teoksen nimi on Kylpijä. Kolmas video pyörii loputonta silmukkaa. Lisäksi tyhjensin asuntoani ja varastoin, sekä asettelin esineitä galleriatilaan. Tyhjässä asunnossani aion kuvata videoteoksen. Punainen valo symboloi verta, joulua ja marlboroaskia.”

Alkovi gallerian joka kuukautinen toiminta perustuu tilan käyttöön antamiselle erilaisille taiteilijoiden projekteille. Emme harjoita varsinaista kuratoriaalista toimintaa vaan haluamme mahdollistaa moninaisia hankkeita ja taiteilijoiden kokeiluja, sillä varauksella toki että hanke on jollain tapaa ajateltu Alkovi gallerian tilaa ja konseptia varten. Contemporary Trash näyttelysarja on ensimmäinen meidän itsemme määrittämä näyttelyhanke, johon olemme kutsuneet viisi taiteilijaa/taiteilijaryhmää, joiden olemme kokeneet käsittelevän tiettyä aihepiiriä eri lähtökohdista. Contemporary Trash voidaan ymmärtää tarkoittavan mitä tahansa “roskan” ilmenemismuotoja nykyajassa. Tämä pitää sisällään muun muassa koko roskakulttuurin kirjon mediassa, ekologiset kysymykset, roskan taideteoksen materiaalina ja laajemmin käsitteellisesti ajateltuna kulttuurillisesti epämiellyttävien, siis “likaisten”, asioiden esiinnostamisen.


--------Exhibition series CONTEMPORARY TRASH continues with an exhibition by Joonas Jokiranta (born 1980) who uses light, space, sound, moving image and his own body as methods of working.

"In the first video, I am thinking about all the things I have seen. In the second video, I am taking a bath in Art Center Salmela. The name of the work is 'The Bather.' The third video is an endless loop. I was also emptying my apartment, putting things to storage, and placing items in the gallery space. In my empty apartment, I plan to shoot a video piece. The red light symbolizes blood, Christmas, and a Marlboro package."


Alkovi Gallery's monthly activity is based on giving the space for the use of different artistic projects. We aren't working with a actual curatorial practice - instead we want to make different projects and artists' experiments possible with the mindset that the exhibition plan has somehow been thought for Alkovi Gallerys window space and concept.Contemporary Trash is the first exhibition series in which we have defined the setting points. We have invited  5 artists/artist groups that we have felt to have been dealing with a certain theme from different starting points. Contemporary Trash can be defined to mean whatever form of "trash" possible - from the whole trash culture in media, ecological questions, junk as a material for art piece as well as conceptually the culturally unpleasant, so called "dirty" subjects and issues.  
-------Alkovi Galleria, Helsinginkatu 19, alkovigalleria(at)gmail.com, Helsinki