[Kuva / Image : Jenni Luhta][21.10.2017 - 26.11.2016]
JENNI LUHDAN
Suomen henki
[FIN] Suomen henki on kuvataiteilija Jenni Luhdan Suomen 100-vuotisajankohtaan valmistama 35-minuuttinen elokuva. Alkovin näyteikkunassa oli esillä viitenä kankaalle tulostettuna kuvanauhana kehyksiä elokuvan keskeisistä kohtauksista. Teos on Luhdan taiteellinen tulkinta niistä tekijöistä ja henkilöistä, joita ilman ei voi muodostaa kansallista itseymmärrystä Suomen viimeisestä 100 vuodesta. Näitä ovat hahmot kuten Muumipeikko, presidentit C. G. E. Mannerheim, J. K. Paasikivi ja Urho Kekkonen sekä kirjailija Paavo Haavikko. Teos kuvaa kunkin hahmon toisistaan erottamattomana kokonaisuutena, jonka ilmiasu on unenomainen, "henkien maailmassa" tapahtuva kuvaus. Elokuva valmistui Suomen 100-vuotisitsenäisyyspäiväksi 6.12.2017 ja se julkaistiin internetissä.

Jenni Luhta (o.s. Markkanen, s. 1986 Espoo) on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hän tekee kuvia ensisijaisesti digitaalisella kuvankäsittelyllä. Kuvista hän koostaa video- ja installaatioteoksia, joiden käsikirjoittajana ja kertojana hän itse toimii. Lisäksi Luhta kirjoittaa mietelauseita, esittää puheenvuoroja sekä esittää ja säveltää musiikkia. Hän työskentelee yhdessä puolisonsa Lauri Luhdan kanssa, vuonna 2017 he osallistuivat yhteisellä sävellyksellään Lippulaulu 2017 -kilpailuun. Yksi Luhdan viimeisimmistä teoksista on antiikin ja kristinuskon moraalikäsitykset jäsentävä installaatioteos Jenni Luhdan Hyvän malli (Galleria Sinne, syyskuu 2016).

[ENG] 'Spirit of Finland' is a film work that artist Jenni Luhta has made in connection to the centennial of the Finnish independence. Some of the central scenes of the film were presented at Alkovi's display window as printed a picture strips. The work is Luhta's artistic interpretation of the factors and characters, "of which without one cannot form national self-awareness of Finland's last 100 years." These are characters such as Moomin Troll, the presidents C.G.E. Mannerheim, J.K. Paasikivi and Urho Kekkonen as well as author Paavo Haavikko. The film piece depicts each character as a inseparable entity, of which the appearance is dreamlike, depiction happening in the "spiritual realm". The film was made ready in order to mark the Finnish independence in 6th of December 2017 and published online.

Jenni Luhta (neé Markkanen, b. 1986 Espoo) is a Helsinki-based artist. She makes images mainly through digital image manipulation. From these images, she compiles video- and installation works, which she also scripts and narrates. In addition to this Luhta writes aphorisms, presents statements and also performs as well as composes music. She works together with her partner Lauri Luhta and in 2017 they participated together with a joined composition to Lippulaulu 2017 (The Flag Song) competition. One of Jenni Luhta's latest works was an installation about the moral conceptions of antique and christianity called 'Jenni Luhdan Hyvän malli' presented in Gallery Sinne at September 2016.www.jenniluhdansuomenhenki.fi