[29.10.2016 - 15.01.2017]
IRINA KORINA
1 2 3 everything is wrongMoskovalainen Irina Korina työskentelee käsitteellisesti tilojen, materiaalien ja ajallisten kerrostumien kanssa. Korinan teokset tuovat usein esiin viittauksia ja konsepteja, joissa yhdistyvat traditio ja nykyisyys. Vuonna 2009 Korina oli yksi Venetsian Biennaalin Venäjän paviljongin taiteilijoista. Hänen teoksiaan on esitetty muun muassa BAM:ssa  (Brooklyn Academy of Music) New Yorkissa, Yhdysvalloissa ja Garage Center for Contemporary Art:ssa Moskovassa, Moskovan modernin taiteen museossa (MMOMA) Bloomberg Space:ssa ja Saatchi Gallery:ssä Lontoossa sekä PAC Milanissa. XL gallery edustaa häntä Moskovassa.

Moscow based artist Irina Korina works conceptually with spaces, materials and temporal layers. Korina's work often brings forth references and concepts that merge together the traditional and the contemporary. In 2009 Korina was presented in the Russian pavillion in the Venice Biennale. Her works have been exhibited in BAM (Brooklyn Academy of Music) in New York and Garage Center for Contemporary Art in Moscow, Moscow Museum of Modern Art (MMOMA), Bloomberg Space and Saatchi Gallery in London and PAC Milan. XL gallery represents her in Moscow.


[irinakorina.com]


Näyttely on osa HIAPin Connecting Points -ohjelmaa, jonka tarkoitus on tarkastella paikkoihin sidottua taiteen esittämistä sekä luoda yhteyksiä Suomessa ja Venäjällä toimivien taiteilijoiden, kuraattorien ja organisaatioiden välille.

Both the exhibition and the publication are related to HIAP's Connecting Points program that functions as a platform for the investigation of site specific exhibiting practices and for building relations between artists, curators and organisatons in Finland and in Russia.