[4.12.2013 – 31.12.2013]
JON IRIGOYEN
Resist


Where there is power, there is resistance.
“The History of Sexuality” – Michel Foucault

Only those capable of embodying utopia will be fit for the final battle,
to take back all the humanity we have lost.
“The Resistance” – Ernesto Sabato


Jon Irigoyenin valoinstallaatio toi esiin käsitteen “resistanssi”. Irigoyen on kiinnostunut vastarinnan ideasta nykyisessä sosiaalipoliittisessa tilanteessa, jota määrittävät yksilön ja yhteiskunnan välinen jännite sekä valtasuhteiden polarisoituminen.

“Resistance has multiple meanings. Used in Physics and Chemistry or Activism and Art, it helps to explain a reality that both embraces and rejects. During the current global crisis, characterized by fascist and neoliberal movements and loss of rights, this word becomes a political force. Resistance, as a persevering and fundamental characteristic of the human spirit, is now more than ever essential to confronting our actual global crisis and its catastrophic political and social consequences. The light installation in Alkovi is an expression of the present situation.” Text: Jon Irigoyen

“Sanalla resistanssi on monia merkityksiä. Fysiikassa ja kemiassa tai aktivismissa ja taiteessa se helpottaa selittämään todellisuutta, joka sekä syleilee että hylkii. Tämänhetkisen, fasististen ja neoliberaalien liikeiden sekä oikeuksien menettämisen värittämän globaalin kriisin aikana tästä sanasta tulee poliittinen voima. Resistanssi, kestävänä ja perustavanlaatuisena ihmisyyden piirteenä, on juuri nyt olennaista kohdatessamme aktuaalisen globaalin kriisin ja sen katastrofaaliset poliittiset ja sosiaaliset seuraukset. Installaatio Alkovissa on ilmaus tästä nykytilanteesta.” Teksti: Jon IrigoyenJon Irigoyen (syntynyt Bilbaossa, Espanjassa) on itsenäinen kuraattori, taiteilija, ja kulttuuri-agitaattori. Hänen tutkimukselliset kiinnostuksen kohteensa ja projektinsa laajentavat taiteilijaa ja katsojaa läpileikkaavia suhteita; yhteistyötä julkisen sekä kaupunkitilan välillä; todelllisuuden havainnointia kuin myös autonomian, vastustamisen ja muistin konsepteja.Jon Irigoyen is an independent curator, artist and cultural agitator born in Bilbao, Spain. His research interests and projects span the intersecting relationships between artist and spectator; the interaction between public and urban space; the perception oreality; as well as concepts such as autonomy, resistance and memory.[www.jonirigoyen.com]