[Kuva/Image: Arttu Merimaa]


[19.05.2018 - 29.07.2018]
ERIC BAUDELAIRE
FRMAWREOK, FAMREWROK FRMWRAOEK...(2016)


Elokuvantekijä/kuvataiteilija Eric Baudelairen teoksessa FRMAWREOK, FAMREWROK FRMWRAOEK... (2016) on tapetille tulostettuna akateemisten julkaisujen artikkeleista kerättyjä kaavioita ja diagrammeja jotka kuvaavat terrorismia.

Teoksen esittäminen liittyy kolmivuotiseen Koneen säätiön tukemaan tutkimushankkeeseemme, jossa käsittelemme tiedon muodostumiseen liittyviä kysymyksiä.

"Terrorismia on vaikea ymmärtää, se on moninaista sekä monista lähteistä kumpuavaa. Eräänlaisena datamassan (datakertymän) ilmentymänä nämä kaaviot kuvastavat pyrkimystä, sekä yritystä, ymmärtää ja tarttua aiheeseen. Kokonaisuudessaan kokoelma sisältää 423 kaaviota/kuvaa. Niiden moninaisuus muodostaa haasteen kuvastaen samalla myös sitä mahdottomuutta mitä aiheen käsittämiseen liittyy.

Aikana, jolloin vaihtoehtoiset totuudet nakertavat myös pohjaa tiedon käsitteen alta on tärkeää tuoda esiin tiedon muodostumiseen aina liittyvää epävarmuutta. Tutkiminen on tuon epävarmuuden vähentämistä, kulkemista kohti varmuutta, muttei koskaan kohti yhtä totuutta, eikä varsinkaan kritiikittömyyttä. Se, mistä keskustellaan, tarvitsee kannattimia, ja kun puhumme määritelmistä, joudumme aina hyväksymään tietyn täydellisen viestinvälityksen mahdottomuuden, joka liittyy tulkinnan rooliin vuorovaikutuksessa. On puhuttava myös tästä tulkitsemisesta, niistä keinosta ja uskomusjärjestelmistä jotka liittyvät asioiden esille tuomiseen. Samalla kun on mahdoton tiivistää asiaa kaavioon, on se kuitenkin aito pyrkimys ottaa selvää mistä on kyse. Kyse on loppujen lopuksi siitä, millaisia keinoja meillä on arvioida sen totuudenmukaisuutta."
[Teksti: Miina Hujala]
A work FRMAWREOK, FAMREWROK FRMWRAOEK... (2016) by Eric Baudelaire depicts charts, diagrams and graphs that are collected from various articles published in academic journals.

Displaying the work in Alkovi is connected to a tree-year research project dealing with questions about knowledge and information supported by Kone Foundation.

"It is really difficult to understand terrorism, in many meanings, it is multifaceted and deriving from multiple sources. The data mass presented in the work, the charts, graphs, and diagrams, show the cacophony connected to the pursuit and the aspiration to depict the subject. At its entirety, the collection consists of 413 charts/graphs. The multiplicity of the material visualizes the challenge and a certain impossibility connected to the effort. In a time when 'alternative truths' threat to corrode also the credibility of research and knowledge production, it is important to point out the always inherit insecurity that is connected to the pursuit of knowing something. Researching is a way to decrease the insecurity but not a road towards certain truths, and in no ways lack of doubt or criticality.

Concepts and terms point towards things that happen and are active in the realm of discourse. Due to the role of interpretation we are always faced with limitations, as well the multitudes readings of meanings. Thus, we have to talk about the ways with which we understand, as well as the belief systems that are connected to bringing things forward, voicing things out. At the same time that it is perhaps futile and impossible to distill a subject to a graph, or describe it as a term, it also a genuine effort to depict something - what we are talking about in the end it boils down to questions relating to what we have as ways to assess the validity of information."
[Text: Miina Hujala]
ERIC BAUDELAIRE (s.1973) FRMAEOWRK niminen nättely oli esillä myös Fridericianumissa, Kasselissa vuonna 2014. Terrorismin aihe on ollut myös mukana Baudelairen aiemmissa teoksissaan kuten 'The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Ma¬sao Adachi, and 27 Years without Images' vuodelta 2011, jossa japanilaiset Punaisen Armeijan terroristit kertovat tarinansa, sekä viime vuonna valmistuneessa 'Also Known As Jihad' teoksessa, joka kertoo maiseman ja virallisten dokumenttien kautta pariisilaisen miehen matkasta Ranskasta Syyriaan ja takaisin.

ERIC BAUDELAIRE (b. 1973)FRMAEOWRK named exhibition was also presented in Fridericianum, Kassel at 2014.Baudelaire has dealt with the subject of terrorism also for instance in his works 'The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Ma¬sao Adachi, and 27 Years without Images' from 2011, where Japanese red Army terrorists tell their stories, or more recent film 'Also Known As Jihad' (2017) tells a journey of a Parisian man from France to Syria and back depicted through landscapes and official documents.[baudelaire.net]ESSEE: [ [An additional essee by Miina Hujala related to the reseach project and its themes.]
_ _ _ _ _ _ _