[Kuva / Image: Arttu Merimaa | At Hand - test at Alkovi 28.2.2012]


[29.4.2012]
AT HAND MOVABLE PLACES -An interactive video work
Työryhmä / Working group: Heidi Tikka, Jaakko Pesonen, Teemu Korpilahti.


Yhden yön ajan esillä oli 'At Hand Movable Places' - Interaktiivinen videoteos.


Teoksen taustalla olevan projektin tavoitteena on mahdollistaa kosketukseen perustuvan vuorovaikututteisen installaation esittäminen julkisella paikalla, teoksen käsitellessä kysymyksiä toiseudesta. Se kysyy millaiset ovat kaupungissa olemisen ehdot nykypäivän Helsingissä ? Olemmeko vaarassa menettää kykymme kohdata toinen ihminen inhimillisyydessään ainutlaatuisena olentona? Teos käyttää materiaalinaan mediataiteilija Heidi Tikan kuvaaman arkiston kuvia, joissa hän on kuvannut erilaisia ihmisiä toteuttamassa performatiivisen tapahtuman kameran edessä; kuvittelemaan itsensä odottamassa jossain arkipäivän tilanteessa ja kuvannut sitten heidän käsiään. Ikkunaan projisoidaan satunnaisesti valittua videokuvaa tuntemattomien käsistä. Kun katsoja koskettaa ikkunassa olevia käsiä tilaan avautuu rajattu lähikuva tarkkailtavan henkilön käden ihosta, jota voi tutkia eri etäisyyksiltä ja eri kohdista.

An interactive video work 'At Hand Movable Places' was on display during one night. The aim of project that was behind the presentation of the piece was to enable touch based interactive installation in a public space, as the piece itself dealt with the questions of otherness. It asked what are the conditions of being in the city like contemporary Helsinki? Are we in danger of losing our abilities to face another human being as a humanly unique being? The work used as its material the images from the archive of media artist Heidi Tikka, in which she had depicted different human beings acting a performative happening in front of the camera; imagining themselves waiting in some mundane situation and then taken images of their hands. Randomly selected video image of the hands of these unknown people was then projected to the window. When the viewer touched the hands on the screen a cropped close-up image presented itself to the space showing the skin of the person that is being viewed, and that could be examined from different distances and parts.

Teos oli nähtävissä kello 23 - 06 välisenä aikana. / Work could be seen between 11.00 p.m. and 6. a.m
Lisätietoa / More information:athand.tumblr.com