Riikka Aresalo: Missä ruoho on vihreämpää


TOUKOKUU / May
1.5.2013 - 26.5.2013
RIIKKA ARESALO
MISSÄ RUOHO ON VIHREÄMPÄÄ - WHERE THE GRASS IS GREENER“Ihminen ostaa tavaraa, palveluita, autoja ja asuntoja. Ihminen on asiakas, on aina oikeassa ja tuntee näin osallisuutta maailmanmenoon valintojensa ja tekojensa kautta. Ihminen on mukana ja olemassa. Ihminen on oppinut: koska olen sen arvoinen.
Kun ihmisellä on tänään kaikki, mitä hän eilen halusi, huomenna se ei enää riitä. Jossain on aina jotain parempaa, uudempaa ja kauniimpaa – enemmän.
Mikään ei riitä. Kenellekään. Ruoho näyttää vihreämmältä aidan toisella puolen. Vihreä vihertyy aita aidan jälkeen ja aidat eivät lopu koskaan.”

Riikka Aresalo on helsinkiläinen kuvataiteilija ja valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta Ympäristötaiteen maisteriohjelmasta 2012. Uusimmissa teoksissaan Aresalo on tutkinut ihmisen, rahan ja kaupungin välisiä suhteita. Teokset ovat olleet esillä pääosin kaupunkitilassa.

In her exhibition Riikka Aresalo describes a human being as a customer - a consumer who buys things. She asks what is enough, what is sufficient. When we have everything, the things we wanted yesterday is too little by tomorrow. “The grass is always greener on the other side of the fence. The green gets greener after each fence and the fences never end.”

Riikka Aresalo is a Helsinki-based visual artist graduated from the Department of Environmental Art in The Helsinki University of Art and Design in 2012. In her most recent works she has been dealing with the relationships between people, money and the city. The artworks have been mostly presented in the urban space.


_ _ _ _ _ _ _

*Galleria Alkovi siirtyy vuonna 2013 uuteen toimintamalliin. Kun viime vuodet Alkovi on pyrkinyt esittelemään mahdollisimman laajasti taiteilijoiden näyttelyehdotuksia ilman tarkempaa linjausta ja rajoitetta, olemme nyt kutsuneet 12 taiteilijaa/taiteilijaparia tekemään teoksen nimenomaan ottaen huomioon gallerian tilalliset ja kontekstuaaliset erityispiirteet. Läpi vuorokauden auki olevana ikkunagalleriana Alkovi on osa julkista tilaa; se on jatkuvasti läsnä katu- ja kaupunkikuvassa samoin kuin kulman apteekki, aukion grilli ja Hurstin ruokajono, joiden keskuudessa galleria sijaitsee. Siksi tuntuukin oleelliselta miettiä galleriatoiminnan kautta julkisen tilan ja taiteen esittämisen problematiikkaa: kaupunkia yhteiskunnallisen muutoksen ilmentäjänä, yksityisiä ja rakenteellisia vallan näkyväksi tulemisia tai sosiaalisten ja poliittisten tilanteiden yhteentörmäyksiä. Tällaiseen viitekehykseen ja diskurssiin olemme pyytäneet taiteilijoita suhteuttamaan oman tekemisensä ja ajattelunsa.

/ In 2013 Gallery Alkovi starts a new mode of operation. The previous years Alkovi has been aiming to present exhibition suggestions from artists as widely as possible without a specific line or limitation. Now we have invited 12 artists/artist couples to make an artwork concidering the spatial and conceptual characteristics of the gallery. As a 24h open window gallery Alkovi is a part of the public space - it is constantly present in the cityscape in a same way as are the drugstore in the corner, the grill in the square and the Hursti breadline that accompany the gallery and form its surroundings. For this reason it seems relevant to reflect the problematics of public space: the city as an indicator for the social change, emergences of the individual and structural power or the collisions of social and political situ- ations. Into this kind of discource we have invited the artists to place their work and thinking.