[Kuva / Image: Arttu Merimaa][05.01.2018 – 18.02.2018]
Anna Jermolaewa
Kremlin Doppelganger
(2008-2009)
Location 1: Moscow, 2008, Red Square
Location 2: Turkey, Antalya – the Kremlin Palace Hotel, a "doppelganger" of the Moscow original completed in 2003
Esillä oli osuus valokuvasarjasta 'Kremlin Doppelganger', jossa Anna Jermolaewa on kuvannut sekä ”aitoa” Kremliä Moskovan Punaisella torilla, että siitä tehtyä kopiota Antalyassa, Turkissa. Aurinkoisessa ympäristössä ja uima-mahdollisuuksilla paranneltuna, Kremlistä tulee eräänlainen soihtu sille, miten valta – myös poliittisen vallan kuva – on kiinni mielikuvissa. Teoksessa metaforisesti ilmentyy pyrkimys perustaa vallan viihdekeskuksia – tällä tavoin hämätä, hämärtää, hapertaa ja huojuttaa sekä etäännyttää julkista kosketusta siihen mitä on valta paradoksaalisesti tuomalla sen julkisivun lähemmäksi, turvallisemmaksi ja tutummaksi, samalla vahvistaen kulissien takana tapahtuvaa vallankäyttöä.

Näyttely on osa laajempaa hanketta, jossa tarkkailemme totuuden sekä tiedon muodostumisen kysymyksiä. Erityisesti myös propagandan, disinformaation ja tiedonvälityksen merkitystä. Painotuksellisena tapahtuma-alueenamme on Venäjä, ja yhteistyökumppaneinamme venäläiset, venäjällä toimivat – tai venäjää käsittelevät – taiteilijat, kuraattorit, taide-toimijat sekä tutkijat. Hanketta toteutetaan Koneen Säätiön tuella.Exhibition showed photographs that were a part of the photoseries 'Kremlin Doppelganger' by Anna Jermolaewa. She has photographed the “real” Kremlin at the Red Square in Moscow as well as its copy located at Antalya, Turkey. In a sunny environment with added swimming facilities Kremlin becomes a sort of a “beacon” for how power – the image of political power – is attached to creating impressions. In the piece the aspiration to build entertainment centers of power resonates metaphorically. This is a way to disguise, delude and shatter as well as distance public or common attachment of what power is by paradoxically bringing its façade closer, making it safer and seem familiar, at the same time strengthening the use of power that happens behind the scenes.

This exhibition is a part of a wider project, where we deal with the questions concerning the formation of truth as well as knowledge. Specifically, the notions of propaganda, disinformation and information transformation that is connected to this. Our focus of interest is Russia, and we collaborate with Russian artists, curators, researchers, and other active participants in the realm of art – also with people working with emphasis' or themes connected to Russia. This project is being supported by Kone Foundation.
Anna Jermolaewa (s.1970) on kotoisin Pietarista, Venäjältä ja on asunut sekä työskennellyt Wienissä, Itävallassa vuodesta 1989. Hän on suorittanut maisterintutkinnon taidehistoriasta Wienin yliopistosta sekä maalauksen ja graafisen taiteen / uuden median osastolta Wienin taideakatemiasta. Videoissaan, valokuvissaan, sekä installaatioissaan hän analysoi sosiaalisia keskinäisriippuvaisuuksia sekä jokapäiväisen elämän poliittisia tilanteita. Hänen töidensä hienovarainen huumori paljastaa historian ja vallan esiintulemisen yksilön kokemuksessa. Hänen viimeisimmät yksityisnäyttelynsä ovat olleet 21 Haus (Wien), Johan Widauer Galerie (Innsbruck), Kerstin Engholm Galerie (Wien), Kunsthaus Nexus (Saalfelden), ja Kansallisessa nykytaiteen keskus Zachetassa Varsovassa. Tämän lisäksi hänen teoksiaan on ollut esillä Kiovan, Moskovan ja Berliinin Biennaaleissa, sekä hän osallistui 2014 ISCP residenssi studio-ohjelmaan New Yorkissa.

Anna Jermolaewa (b.1970) is from St. Petersburg, Russia and has been based in Vienna, Austria since 1989. She holds a Master in Art History from the University of Vienna and a Master in Painting & Graphic Art/New Media from Academy of Fine Arts Vienna. In her videos, photographs, and installations, she analyzes social interrelations and political circumstances as they appear in everyday life. The subtle humor of her works reveals the effects of history and power manifested in the individual’s experience. Her most recent solo exhibitions were at 21 Haus (Vienna), Johan Widauer Galerie (Innsbruck), Kerstin Engholm Galerie (Vienna), Kunsthaus Nexus (Saalfelden), and the Zacheta National Gallery of Art in Warsaw. In addition to this her work has been presented in Kiev's, Moscow's and Berlin's Bienniale's as well as she has participated in 2014 to ISCP residency programme in New York.

[www.jermolaewa.com]


Tässä kontekstissa Jermolaewan näyttelyyn liittyy myös samanaikaisesti Viipurissa Aalto-kirjaston lastenosastolla esillä ollut Pilvi Takalan videoteos 'Real Snow White'(2009). Teoksessa Takala on pukeutunut Lumikin asuun ja ilmestyessään Pariisin Disneylandin sisääntulo portille aiheuttaa hämmennystä, tuoden esiin kysymyksen: Mikä on "oikea" Lumikki? Mihin aitous kytkeytyy, ja miten sitä hallinnoidaan? Teoksesta ja sen installoinnista kirjastoon lisäinfoa löytyy täältä:
>>>> Real Snow White in Vyborg


In this context connected to Jermolaewa’s exhibition was a simultaneous presentation of Pilvi Takala's work 'Real Snow White' at the Aalto- library in Vyborg, Russia. In this video work, Takala – dressed as snow white – is entering the Paris Disneyland and causing bafflement as well as with this act bringing out the question: What is the "real" snow white? Where does he authenticity connect into and how it is governed? More about the piece and its installment into the library can be found here: >>>> Real Snow White in Vyborg
_ _ _ _ _ _ _