[Kuva / Image: Alexandra Martens Serrano][15.11. 2018 – 08.02.2019]
ALEXANDRA MARTENS SERRANO
Water On The Sun

Curated by Jussi Koitela


'Water On The Sun' näyttely oli taiteilija Alexandra Martens Serranon ja kuraattori Jussi Koitelan pitkäkestoisen projektin 'Dragged Ways of Knowledge' ensimmäinen julkinen osa. Projekti ymmärtää taideteokset ja objektit säiliöiksi, jotka "raahaavat" tietoa mukanaan haastaen eri aikakausien ja kulttuurien totuttuja rajoja ja representaatioita. Se ehdottaa erilaisia, uusia tietämisen tapoja tuomalla yhteen taideteoksia, tekstejä ja viittauksia eri ympäristöistä tuottaen uusia yhteyksiä ja eroja Martens Serranon teoksen ympärille.

"Objektit sisältävät aina kertomuksen riippumatta siitä pyrkiikö siihen vain ei. Niissä on olemassa ’rationaalinen’ narraatio, jota ei voi välttää." - Ennustaja, Espoo, FI

"Henkilökohtainen vaistonvarainen yhteys ilmenee kun objektilta riistetään ilmiselvät säännöt ja suunnat, kontrastissa niihin joilla on niiden omat käyttöjärjestelmät joiden kautta ne voi ymmärtää." - Luiden tulkitsija eroista liittyen löydettyjen tai tehtyjen objektien (riimujen) suhteesta Tarot-korttien käyttämiseen ennustamisessa, New Orleans, U.S.A

Objektit kantavat mukanaan tietoa historioista ja uskomusjärjestelmistä, joita ei voi hahmottaa ihmiskeskeisessä länsimaisessa epistemologisessa järjestelmässä. ‘Dragged Ways of Knowledge’ ehdottaa kokonaisvaltaista tietämisen tapaa, joka haastaa normalisoituja objektien luokitteluja ja rooleja. Näyttely yhdistää samalla Martens Serranon työskentelyä ja tutkimusta New Orleansista vuodelta 2018 hänen vanhempiin teoksiinsa. Hänen työskentelynsä keskittyi keväällä 2018 ymmärtämään selvän näkemistä, kuten luiden lukemista, New Orleansiin monimuotoisessa kulttuurisessa ympäristössä.

Teksti kirjoitettu yhdessä Martens Serranon & Koitelan kanssa.

Kiitokset: Deltaworkers-residenssi (Maaike Gouwenberg ja Joris Lindhout), STROOM Den Haag ja Helinä Rautavaaran museo

Alexandra Martens Serrano (s.1991) asuu Haagissa, Alankomaissa, ja on suorittanut BFA-tutkinnon vuonna 2014 (The Royal Academy of Arts / Haag). Installaatioiden, piirustusten, veistosten ja viime aikoina myös äänen, sekä tekstipohjaisen työskentelyn kautta hän pyrkii ottamaan uudelleen käyttöön erilaiset kertomukset ja kielen mielikuvituksen työkaluiksi. Hän sai Mondriaan Fundsin ‘nouseville’ taiteilijoille tarkoitetun apurahan vuonna 2017 sekä STROOM Den Haagin tuen työskentelylleen vuonna 2016. Hänen viimeisimmät projektinsa ovat olleet kahden kuukauden tutkimusvierailut El Salvadorissa ja Guatemalassa vuonna 2017, sekä kuukauden kestävä paikkasidonnainen työskentelyjakso ja näyttely Mexico Cityssä vuonna 2018. Hän työskenteli Deltaworkers-residenssissä New Orleansissa, Lousianassa 2018. Residenssin yhteydessä julkaistiin Taal-is-man julkaisu, joka pohtii New Orleansin kulttuurisia kerroksia.

Jussi Koitela (s.1981) on aiemmassa kuratoriaalisessa työskentelyssään hahmottanut taiteilijoiden ja muiden taidekentän toimijoiden toimintaa liittyen talouden rakenteisiin sekä niihin liittyviin keskusteluihin Skills of Economyn kuratoriaalisen tutkimuksen kontekstissa. Viime aikoina hän on ollut kiinnostunut länsimaisen ontologisten, epistemologisten ja taloudellisten rakenteiden krittisestä tarkastelusta. Koitela on kiinnostunut kehittämään kokonaisvaltaisia kuratoriaalisia ja institutionaalisia työskentelymuotoja taiteelliselle työskentelylle, tutkimukselle ja politiikalle. Hän on aloitti Frame Contemporary Art Finlandin ohjelmapäällikkönä elokuussa 2018. Hänen kuratoriaalinen työnsä on pitänyt sisällään projekteja kuten Entanglements, Embodiments, Positions (Treignac Projet), In the Dark I Don’t Have Four Limbs (Trøndelag Centre for Contemporary Art), Entangling Matter and Meaning / Intra-Structures – Monster of the Seven Lakes -näyttely (Treignac Projet), Agency for De-development for Tromsø (Vårscenefest 2017 Festival), Mattering City (SixtyEight Art Institute), City Agents (EKKM), Skills of Economy Sessions (Teatterikorkeakoulu, Baltic Circle Festivaali ja Kiasma Teatteri). Vuosina 2015/2016 Koitela osallistui De Appel -kuraattoriohjelmaan.

A collaborative exhibition by artist Alexandra Martens Serrano and curator Jussi Koitela; Water On The Sun was an offspring of their long term project Dragged Ways of Knowledge. Through a playful approach and the act of associating use and meaning, both real and fictitious; this presentation suggested certain artworks and enigmatic objects as vessels of information capable of transmission and transformation. These items are then ‘re-tuned’ to be able to perform differently, as every tune becomes an ode for the ontological secrecy of an object.

Influenced through her recent research in New Orleans (U.S.A) Martens Serrano’s work in Water On the Sun connected the endurance of an object, with culturally diverse yet universally human systems and narratives, which have informed and are reflected in various aesthetic, social and epistemic traditions. As a technique to reconsider what at first sight appears to be disjointed, certain practices were explored such as divination, which encompasses objects in its activities i.e. bones, tea leaves and shells amongst others, in order to ‘read’ and extract knowledge.

'Objects contain an inevitable narrative for humans, whether you are aiming for this or not. There exists a 'rational' narrative within them that cannot be avoided.' Fortune teller, Espoo, FI

'A personal instinctive connection and communication occurs with an object which is devoid of obvious rules or directions, in contrast to those which have their own systems of use already established for you to understand them through.' Bone Reader speaking of the differences of using found or made objects (runes) in contrast to using Tarot Cards for divination, New Orleans, U.S.A

The collaborative project aims to speculate on the capacity of (artistic) objects to 'drag' certain knowledge, beyond the time span of their creator and the effects these kinds of narratives have on areas such as history, belief systems, anthropology, and economy. Enforcing and celebrating the ability of these processes to challenge the normalized ontological order of the ‘human’ subject – the object – and the non-human production relationship. The focus lies on the perception of an integrated approach to reality rather than an anthropocentric one. Fundamentally, Dragged Ways of Knowledge aims to draw light on new ways of ‘knowing’ by suggesting certain artworks, texts and references in order to understand Martens Serrano’s work and its meaning in relation to certain urgencies relevant to crises of Western knowledge, epistemologies and the role and functions of objects, time and taxonomies within it.

Text written in collaboration with Alexandra Martens Serrano and Jussi Koitela.

With thanks to Deltaworkers Residency (Maaike Gouwenberg and Joris Lindhout), STROOM Den Haag and Helinä Rautavaara Museum.

Alexandra Martens Serrano (b.1991) Currently based in The Netherlands, she received her BFA at the Royal Academy of Arts, The Hague in 2014. Through installations, drawings, sculptures and most recently audio and text based work she aims on playing and re-claiming narratives and language as tools for the imagination. She is a recipient of the Mondriaan Fonds Emerging Artist Subsidy (2017) and the STROOM Pro Invest Subsidy (2016); participating in STROOM’s network and curatorial studio visits program related to the subsidy. Martens Serrano’s recent projects include: a two-month long exploration in El Salvador and Guatemala (2017), a month long site-specific research and final exhibition in Mexico City (2018) and most recently a research Residency with Deltaworkers in New Orleans, Louisiana (2018) including the production of a small publication ‘Taal-is-man” in which the development of associations and beliefs within the mystic south were explored through the layers of its hybridized culture.

[ www.alexandramartens.nl ]

Jussi Koitela (b.1981) In his earlier curatorial practice he has been looking into artistic responses to economic structures and discourses in the context of Skills of Economy curatorial research. Koitela has been interested in developing pervasive curatorial, institutional and discursive practices for merged artistic practice, research and politics. Lately interested in (posthuman) critique on Western ontological, epistemological and economical structures and institutional forms. Koitela is currently working as a Head of Program at Frame Contemporary Art Finland. His curatorial work include for example Entanglements, Embodiments, Positions at Treignac Projet, In the Dark I Don’t Have Four Limbs at Trøndelag Centre for Contemporary Art, Entangling Matter and Meaning / Intra-Structures – Monster of the Seven Lakes exhibition at Treignac Projet, Agency for De-development in Tromsø at Vårscenefest 2017 Festival, Mattering City at SixtyEight Art Institute, City Agents at Estonian Museum of Contemporary Art (EKKM), Skills of Economy Sessions at Finnish Theatre Academy, Baltic Circle Festival and Kiasma Theatre. During 2015/2016 Koitela was participant of De Appel Curatorial Programme _ _ _ _ _ _ _