Alkovi

[Hanged Man (c) Ahlqvist]


[04.06.2011 – 26.06.2011]
AHLQVIST
We will show you fear in a handful of dust

London Bridge is falling down falling down falling down

Poi s'ascose nel foco che gli affina
Quando fiam ceu chelidon—O swallow swallow
Le Prince d'Aquitaine à la tour abolie
These fragments I have shored against my ruins
Why then Ile fit you. Hieronymo's mad againe.
Datta. Dayadhvam. Damyata.

Piiloitti hänet tuleen joka puhdistaa heidät
koska tulee minusta kuin pääsky — Oi pääsky pääsky
Aquitanen prinssi sortuneessa tornissa
Näillä fragmenteilla tuen raunioni
Minä varustan teidät. Hieronymo on hullu taas.
Datta. Dayadhvam. Damyata

Shanti Shanti Shanti


Text by Ahlqvist

Installaatio peitti suurimman osan Alkovin ikkunasta mustalla.
An installation that covered most of Alkovi's window in black.